Saang sulok ng daigdig ka man naroon, Kabayan, BAYANI kang ituturing ng iyong Inang Bayan.
BALAGTASAN
Tuloy po kayo!TulaKwentulaSalintulaBalagtasanBlogTalasanDulaSanaysayMaikling KuwentoSali ka, KabayanKilalanin NatinUsapang OFWCartoonsAwitLarawanDoon Po Sa AminHandogKomento at punaArkibo TUNGKOL
SA SAYT NA ITO

Advertisement
affiliate_link

PUSHER NA KAIBIGAN

TANONG: Isusuplong mo ba sa maykapangyarihan ang iyong matalik na kaibigan kung malaman mong siya ay pusher o nagtutulak ng bawal na gamot?


Mula sa pinagsamang panulat nina:
Gonie T. Mejia — nagtanggol sa panig ng Isusuplong; sumulat din ng iskrip para sa panig ng Hindi Isusuplong, na ipinagtanggol ni Juliet Asenita
Rafael A. Pulmano — namagitan bilang Lakandiwa


LAKANDIWA (Pagbubukas)

Unang Lunes na naman po ng gabi ng bagong buwan
Kaya paris po ng dati, hetong muli ang Samahan
Ng Makatang makukulit, kumakatok sa pintuan
Ng radyo nyong nakapihit sa istasyong KSAI.

Si Ralph Pulmano po ito, Lakandiwa at reperi
Sa buwanang Balagtasang gaganapin ngayong gabi
Taos-pusong paanyaya'y samahan po sana kami
Hindi kayo malulugi pagkat ito nama'y libre.

Ang paksa pong nakahanda'y ganito ang nilalaman:
Halimbawang nalaman mong ang matalik mong kaybigan
Ay pusher o nagbibili ng gamot na sadyang bawal,
Siya ba ay isusuplong mo sa maykapangyarihan?

Atin na pong patuluyin ang dalawang maghaharap
Upang dito sa tanghalan pagsalpukin yaong utak
Pareho pong magagaling, pareho ding kutis-duhat
Si Gonie at si Juliet po'y salubungin ng palakpak!


ISUSUPLONG (Pagpapakilala)

Gonie Mejia po, nagpupugay, bumabati
Sa lahat ng kababayang nakikinig ngayong gabi
Sa tanong na sinasagot, ang tangi kong masasabi
Ang nagkasala sa batas, sa hustisya'y ibahagi.

Ang pagharap ko sa inyo'y tugon po sa isang hamon
Ng dilag na ang kutis ay biniro po ng panahon
Hindi ko man po ugaling sa dilag ay pumapatol
Ngunit kapag kinukulit, ako'y hindi umuurong.


HINDI ISUSUPLONG (Pagpapakilala)

Kumusta po kayong lahat diyan mga kababayan?
Juliet Asenita po itong sa inyo ay nagpupugay
Sa kalabang kutis-sanggol, yaong sanggol po na ewan
Hinamon ko nang mabatid kung ulo nga niya'y may laman.

Masakit na makita ang matalik na kaibigan
Nagdurusa sa piitan dahil sa 'king kagagawan
Sa paksa pong tinutugon, ang sagot ko ay malinaw
Di ko ipagkakanulo, drug pusher kong kaibigan.


LAKANDIWA

Bago tayo magpatuloy, isa munang paalala
Sa makatang si Gorgonio at kalabang si Julieta
Itong ating ginaganap ay labanan sa pagtula
Walang hitting below the belt; ang mapikon, ikukula.

At sa inyong naririto sa istudyo at nariyan
Sa barracks at nakikinig, ihanda ang mga kamay
Si Gonie po ang una kong tatawagin sa tanghalan
Balibatin agad natin ng magulong palakpakan!


ISUSUPLONG (Unang Tindig)

Sa tugon po ni Julietang kambal yata ng abulid
Maliwanag sa iisang tao lamang siya may bait
Dili't iba'y ang matalik na kaibigang nagbubulid
Sa ating mga kabataan upang maging mga addict.

Ulikba rin pati yata ang utak ng katunggali
Ba't tila sa kabataan para siyang namumuhi
Baka naman lumalabis ang talinong kakaunti
Kaya siya nahihibang, nawawaglit sa sarili.

Tama kayang pagtakpan mo sa balakyot na gawain
Ang matalik na kaibigang sa batas ay isang suwail?
Sa pagyaman kaya niya, kung marami ang nanimdim
Dapat mo bang ikagalak, ikatuwa ng damdamin?

Di malayong mabiktima ng drug pusher mong kaibigan
Mismo ay iyong mga anak na laman ng iyong laman
Sakali bang magkagayon ay hindi ka masasaktan?
Nagtatanong lamang ako sa kahidwang paraluman.

Kung mayron pang nalalabing katinuan kay Julieta
Gamitin na hangga't ako ay may labing hinahon pa
Kung hindi niya magagawang sa laban ay sumuko na
Baka aking paratangang sa drug pusher kasabwat siya.


LAKANDIWA

Ang katwiran ng makatang siga-siga daw sa Tarlac
Matapos n'yong mapakinggan, ngayon nama'y ihaharap
Ang sa Nueva Viscaya po'y terror din daw, walang gulat
Si Julieta Asenita'y ihatid po ng palakpak!


HINDI ISUSUPLONG (Unang Tindig)

Pati pala ang matuwid ng kalaban ko ay bansot
At kaybilis magparatang na ako raw anya'y sangkot
Sa gawaing pagtutulak sa bawal na mga gamot
Ng matalik na kaibigang matimbang sa aking loob.

Malinaw po itong paksa, kalaban ko ang malabo
Isusuplong ba sa batas ang mahal na kaibigan ko?
Kung ang sagot ko ay hindi, kahulugan baga nito
Na ako ay kasangkot na sa gawa niyang hindi wasto?

Mahilig din pong mang-asar ang buteteng kutis-sanggol
Ako'y nais niyang sumuko sa kay-aga na panahon
Dahil kaya sa pangambang sa matuwid siya'y sukol
O baka po nangingilag sa aking husay magtanggol.

Kung sapul sa pagkabata, siya'y akin nang kaibigan
At parang sa magkapatid kung kami ay magturingan
Hindi ko ba magagawang magsawalang-kibo na lang
Kaysa siya'y ipahamak at manganib yaong buhay?

Hindi ako nangungutya, ako lang ay nagtatanong
S kalabang ang katawa'y biniro din ng panahon
Anong uring kaibigan ka, anong puso ka ba mayron,
Kung sa kaibigang matalik, ikaw pa ang magtatraydor?

Ang oras ay tumatakbo, nainit ang pagtatalo
Sa ikal'wang pagsasalpok, tatahimik muna ako
Si Gonie ang muling tindig, si Julieta'y mauupo,
Kayo namang nakikinig, palakpak po'y gawing todo!


ISUSUPLONG (Ikalawang Tindig)

Kung ang sinasagip ko ay kapakanan ng karamihan
Higit na nga ang bukas ng inosenteng kabataan
Masasabi pa ba kayang ito'y isang katraydoran
Sa kaibigan na pusher na salot ng inang bayan.

Maganda po si Julieta, kaya lang ay medyo sunog
Kaparis ay matuwid niyang parang mga na-overcooked
Hindi kaya siya'y bad trip sa bawal na mga gamot
Parang wala sa sarili, katinua'y nalilimot.

Para ko man pong kapatid ang drug pusher na kaibigan
Sisikapin kong mapigil sa kaniyang kalokohan
Kung ultimong paraan ay ipakulong siyang tuluyan
Magagawa ko rin pagkat konsiyensiya ko ang iiral.

Si Julieta din ba kaya ay mayroon pang konsiyensiya?
Ba't ang kanyang malasakit ay doon lang sa iisa?
Sa tao bang magdudulot ng masidhing pangangamba
Sa batas po at lipunan, anong uri kaya siya?


HINDI ISUSUPLONG (Ikalawang Tindig)

Ang binabalangkas ko'y di malirip ng kalaban
Sagot ko ba'y hindi, walang bait sa kabataan
Batas man kusang lalapit ayaw kong makialam
Sapagkat ayaw kong magkasala, mayroong agam-agam.

Inamin ng katunggali ay yaong kapakanan
Sa kabataan higit bukas nilang daratal
Sa pagbalewala ba niya sa kaibigang nagmamahal
At desisyong gagawin niya'y di batid ay kataksilan?

Ang kaibigang umaasa sa iyo'y nagtitiwalang lubusan
Bibiguin mo ba dahil sa hangaring marangal?
Hindi mo ba nalalaman, makukulong habang buhay
O kaya'y ipapataw sa kanya'y parusang kamatayan?

Sakali bang silya elektrika, maging kanyang pataw,
Konsiyensiya ba'y magsasaya, magdiriwang kung mamatay?
Ang kasamaan ba niya'y wala nang kapatawaran?
Ang maruming kasalanan ba niya'y magiging busilak sa kaputian?


ISUSUPLONG (Ikatlong Tindig)

Ang kulay nating panlabas, sakali pa ay puputi
Ngunit hindi kailanman ang nagpakaruming budhi
Kung sa gawang kasakiman kapwa mo'y dinuduhagi
Kasimbigat ng sala mo'y walang hanggang dalamhati.

Ikakatuwa ko daw ba kung nabitay ang kaibigan?
Ang sagot ko ay hindi po, ako din ay masasaktan
Sa hakbangin kong ginawa ay malaking katiyakan
Ang pangamba sa puso ng mga magulang ay naibsan.

Dukutin mo ang iyong mata kung sanhi ng kasalanan
Mainam pa na bulag kang haharap daw sa Maykapal
Kaysa buo ang paningin ginamit sa kapintasan
Kapintasang mangunsinti sa drug pusher na kaibigan!


HINDI ISUSUPLONG (Ikatlong Tindig)

Walang sino mang ipinanganak sa mundo ay malinis
Lahat ay nagkakasala, maging ang kanyang isip
Kung ang iniisip mo'y maglalagay sa panganib
Ng isang kaluluwang mawawala, tiyak tungo mo ba'y langit?

Ikaw na rin ang nagsasabing ikaw ay magdaramdam
Buhay niya'y maagang pumanaw dahil sa iyong kagagawan
Sa ginawa mo'y malalayo ka ba sa kabalisahan?
Iiral ba ang katahimikan at kapanatagan?

Kinakati po yata ang dila ng katagisan
Bibig niya'y walang preno, sa hinahon ay kulang
Ang kasalanan ba ni Pedro, kay Juan ay iaatang
Kasalanan ba ng kaibigan, dusa'y sa akin ipapataw?


ISUSUPLONG

Paunawa ko pong muli sa makulit na kalaban
Ang prinsipal po sa paksa'y ang drug pusher na kaibigan
Kung si Julieta'y nasasangkot ayon sa aking paratang
Dahil siya ay kaayon sa kaaway ng lipunan.

Ang droga po ay pahamak sa magandang katinuan
Kaaway ng ating batas ang drug pusher na sino man
Dahil di mo maisuplong ang pahamak mong kaibigan
Sa batas ng lupa't langit, ikaw'y may pananagutan.


HINDI ISUSUPLONG

Ang walang kibo ba'y may batas na nilabag?
May kasalanan ba't parurusahan ng batas?
Sa batas ba ng Diyos ay isang panlilibak
Kung mahalin ang kaibigan, huwag ipahamak?

Ipahintulot po sa impostor na kabalagtas
Maging kaaway man ng lahat, kaibigang pahamak
Hindi ko hahayaang dila ko ay madulas
Upang hindi magkasala, ako'y hindi mangungusap.


ISUSUPLONG

Sa nakikipagsabwatan, ang sala ay conspiracy
Sa isang bulaang saksi, iyan naman ay perjury
Ang tunay na anak ng Diyos, sa mabuti ay kakampi
At higit daw mapanganib ang may batid ngunit pipi.


HINDI ISUSUPLONG

Paano mo masasabing ang isang tao ay mabuti
Kung mapagparatang, walang ingat sa sinasabi?
Mapanganib ba yaong tahimik, marunong magtimpi?
Humahatol sa kanyang loobin, sa Diyos ba'y kakampi?


ISUSUPLONG

Ang isang taong mabuti sa katwiran may paggalang
Ang sa matuwid lumalabag ay nilikhang lapastangan.


HINDI ISUSUPLONG

Kabataa't kaibigan, sa Diyos ibinigay ang lahat
Ngunit kailanman di ako magsusuplong sa batas.


ISUSUPLONG

Kung gayon po si Julieta ay malinaw na kasabwat!


HINDI ISUSUPLONG

Sa itaas na lang tayo maghaharap!


LAKANDIWA

Kayong mga nagtatalo'y maiinit na ang ulo
Kagaya ng inyong kutis na ang kulay ay tustado
Kaya kayo'y magsitigil at pakinggan ang hatol ko
Pero, Bayan, teka muna — Palakpakan muna tayo!

Kung drug pusher ang kaybigan, sya ba'y iyong isusuplong?
Ngayong gabi'y iyan nga po tinalakay nating tanong
Ani Gonie, “Oo” raw po, subalit ang nakahamon
Na si Juliet ay “Hindi” raw magagawa ang magsumbong.

Kaibigang matalik man, kung sa batas nagkasala
Ani Gonie, dapat lang daw ibahagi sa hustisya
Katapatan sa kaybigan, kataksilan naman anya
Sa 'ting mga kabataang biktima ng kanyang gawa!

Ang kay Juliet na katwiran, ayaw niyang maging traydor
Sa kaybigang posible pang mapagbago ng panahon
Tatahimik na lang daw sya kaysa anya mapakulong
O mabitay ang kaybigan kapag kanyang isinumbong!

Kayo, mga kababayan, anong inyong masasabi?
Sa katwiran po ng dal'wa ay kanino kayo kampi?
Ang tao bang naging traydor ay kaybigang masasabi?
Dahil din ba sa kaybigan, bulag ka ba, pipi't bingi?

Nang si Hudas ay nagtaksil ay inusig sya ng budhi
At nang di na makayanan, ang kawawa ay nagbigti
Subalit ang kanya namang tin'raydor at pinagbili
Ay hindi po isang addict, kundi banal at kaybuti.

Kahit na sa kautusang hindi dapat ang pumatay
Tungkulin ding ipagtanggol ang sarili nating buhay
Mali man ang maging taksil sa matalik na kaybigan
Mas malaking kamalian ang magtaksil sa lipunan.

Dumarating ang sandaling tayo mismo'y susubukin
Kaybigan at kababayan — sino nga bang pipiliin?
Pasya ninyo'y igagalang, basta ang sa ganang akin,
Si Gonie po ang nagwagi, palakpakan muli natin!

Mga tula at iba pang kathang handog sa OFWs: Bayani at biktima sa sariling bansa at sa ibayong dagat.


Aral at ligaw
Babae ang manliligaw
Bakla sa PNP
Bata at pamalo
Boksingerong anak
Dagdag na taon sa haiskul
Diborsyo sa Pilipinas
Giyera laban sa droga
Halalan sa 2016
Hiling ng magulang
Kapisan ang biyenan
Kapit sa patalim
Katotohanan sa pamamahayag
Maganda vs Pangit
Mahal mo vs Mahal ka
Matalino vs Mayaman
Pag-asa ng Bayan
Pagkakaisa ng mga Pilipino
Paglahok sa politika
Pagsasabi ng totoo
Pagsasawalang kibo ng inaapi
Pakialam sa pag-ibig ng anak
Pakikihalo ng matanda sa SK
Panghihimasok sa buhay ng iba
Pangingibang-bansa
People Power vs GMA?
Pusher na kaibigan
Si Manny Pacquiao at ang politika
Tahanan vs PaaralanBALAGTASAN
Tuloy po kayo!TulaKwentulaSalintulaBalagtasanBlogTalasanDulaSanaysayMaikling KuwentoSali ka, KabayanKilalanin NatinUsapang OFWCartoonsAwitLarawanDoon Po Sa AminHandogKomento at punaArkibo

 
Personal na web site ni Rafael A. Pulmano

OFW – ANG BAGONG BAYANI
 
COPYRIGHT 2017 © RAFAEL A. PULMANO

affiliate_link