Saang sulok ng daigdig ka man naroon, Kabayan, BAYANI kang ituturing ng iyong Inang Bayan.
BALAGTASAN
Tuloy po kayo!TulaKwentulaSalintulaBalagtasanBlogTalasanDulaSanaysayMaikling KuwentoSali ka, KabayanKilalanin NatinUsapang OFWCartoonsAwitLarawanDoon Po Sa AminHandogKomento at punaArkibo TUNGKOL
SA SAYT NA ITO

Advertisement
affiliate_link

PAGSASABI NG TOTOO

TANONG: DAPAT ba o HINDI DAPAT na laging magsasabi ng totoo?


Mula sa panulat nina:
Elvie V. Espiritu — nagtanggol sa panig ng Dapat
Gonie T. Mejia — nagtanggol sa panig ng Hindi Dapat
Rafael A. Pulmano — namagitan bilang Lakandiwa


LAKANDIWA (Pagbubukas)

Sa ayaw at sa gusto nyo ay narito kaming muli
Ang Samahang Makata po, taos-pusong bumabati
At sa munting Balagtasang inihanda ngayong gabi
Ang mabuti'y pulutin po, ang masama ay iwaksi.

RAFAEL A. PULMANO po ang lingkod nyong kinikilig
Malugod na nagpupugay sa balanang nakikinig
Sa Balagtasan pong itong labanan ng matitinik
Ako po ang Lakandiwang sa usapin ay didinig.

Ang paksa pong hihimayin ng makatang magtatalo
Ay, "Dapat ba na palaging magsasabi ng totoo?"
Salubungin ng palakpak na masigla't masigabo
Ang dawalang sa larangan ng bigkasa'y kapwa bagyo!
 

DAPAT (Pagpapakilala)

Dapat na katotohanan ang palaging sasabihin
Dalahin mo'y kasalanan kung ikaw ay sinungaling
Elvie Espiritu po, bumabating mataimtim
At ang diwa nitong gabi, sumainyong walang maliw.
 

HINDI DAPAT (Pagpapakilala)

Hindi dapat na palaging totoo ang ihahayag
Pagkat ito magkaminsan sa iyo'y magpapahamak
Kababayang nakikinig, isang maligayang oras
Gonie Mejia po lamang, pag-utusan nyo't tutupad.
 

LAKANDIWA

Buong linaw na naghayag ng kanilang niloloob
Ang dalawang magigiting na dito ay magsasalpok
Atin na ngang pag-untugin nang matesting yaong tuktok
Si Elvie po ang syang una, palakpak wag ipagdamot!
 

DAPAT (Unang Tindig)

Sa isip nati'y namulat, banal na alituntunin
Sa mali'y huwag pabibihag, wastong daan ay landasin
Tamang asal nga ba kaya kung minsa'y magsinungaling
Kung dito ay malalabag, utos dapat nating sundin?

Maliwanag ang tugon ko na iya'y huwag mapangyari
Pagkat isang kasalanan sa Maykapal at sarili
Malinis na pagkatao, dapat sa ati'y mamalagi
Kaysa isang nabubuhay na may dungis yaong budhi.

Tayo ay mga nilikhang sa daigdig nabubuhay
Sinasabing mga anak ng Maykapal na naglalang
Bilang mga tagasunod sa isang Amang umaasam
Tayo ba sa nais Niya ay may loob na susuway?

Babaybayin ko po ngayon, panahon ni Eba't Adan
Ang demonyo po ang sanhi, sa kanila ay nakialam
Sa matamis nitong dilang naglubid-kasinugalingan
Kaya do'n sa paraiso ang dalawa'y pinagtabuyan.

Hindi ko po sinasabing kahidwa ko ay may sungay
Hindi ko rin sinasabing may buntot siyang tinataglay
Nais ko lang ibahagi sa kanya ang kaalaman
Magsinungaling ay masama, kakampi ng kadiliman.
 

LAKANDIWA

Umuusok na katwiran ang kaagad namutawi
Sa labi ng paralumang matatapang daw ang lahi
Ang lalaking makata po ang sya namang maghahabi
Palakpakang malulutong ang atin ding ipanukli!
 

HINDI DAPAT (Unang Tindig)

Paalala ko po muna sa matabil na kalaban
Huwag naman sanang lalabis sa pasaring at paratang
Kung di man dapat magsabing totoo paminsan-minsan
Kahulugang ako na po ay may buntot at may sungay.

Ngunit habang nadidiin sa parunggit na pahapyaw
Lalo namang umiigting ang gilas ko sa banggaan
Nais ko ding ipabatid sa makatang paraluman
Magkaminsan ang totoo ang sa leeg mo'y sasakal.

Isa ditong halimbawa, kung ikaw ay nasasaktan
Nanganganib mabilanggo ng dahil sa kasalanan
Abugadong manananggol, pag inamin, katotohanan
Kaydali ng iyong pagpasok sa madilim na piitan.

Kung ikaw'y isang tindera ng isda sa talipapa
Sa kostumer sasabihing bili na kayo at sariwa
Tinamaan ng magaling, kahit tinda mo'y bilasa
Madali ang makabenta sa naglubid ng salita.

Sa dilag kong katunggaling larawang kawalang-malay
Sa makalumang panahon, higit siyang nababagay
Sa agos ng pamumuhay, kung ikaw'y di pasasaklaw
Pag-asa ay iilap sa sariling kapakanan.
 

LAKANDIWA

Pangalawang yugto na po ng labanang mainit na
At sa puntong ito ako ay eeksit samantala
Hahayaan kong mag-away sila hanggang gusto nila
At pag kapwa lamog na po'y saka muling maka-entra.
 

DAPAT (Ikalawang Tindig)

Mailap ba ang tagumpay sa isang tapat na mangusap?
Maamo ba ang pag-asa sa may pag-uugaling huwad?
Kung mayroon mang masasagi, unawain akong ganap
Ang magtatwa sa totoo, sa kabutihan ay duwag.

Nagkarera tungong langit ang dalawang magkaribal
Sa bilis pumaimbulog, masasabing sila'y pantay
Pag-abot po kay San Pedro, si Juan ay hinadlangan
Sa langit di pinapasok, sa sinungaling sila'y ayaw.

Sa pagdayo itong ginang, pag-unlad ang hinahanap
Biniro ng kapalaran sa salang hindi ginanap
Dahil sa maling paratang, buhay niya ang nakatumbas
Idiniin ng sinungaling, sa kanya ay nagpahamak.

Anong gandang idudulot ng sabi mong magkaminsan
Di pagsasabing totoo ay may buting iaalay?
Kahidwa ko'y gigisingin sa isa pong kawikaan
Ang pagsasabi ng tapat, magsasamang matagalan.
 

HINDI DAPAT (Ikalawang Tindig)

Maganda po ang pahayag ng makatang paraluman
Sa makabagbag-damdamin hinango niya ang patunay
Ngunit iya'y di dahilang panig ko ay natatakpan
Ayaw lang pong bigyang pansin, magagapi siyang tiyakan.

May anak ka na lalaki, nagtatago halimbawa
Hinahanap ng kaaway, sa buhay niya'y nagbabanta
Kung kanilang tatanungin ang anak mo'y nahan kaya
Ang ikaw ay magkaila, hindi mo ba magagawa?

Malubha ang karamdaman ng isang mahal sa buhay
May taning na halimbawa ang buhay niyang tinataglay
Kung kaniyang mababatid hininga'y agad mapaparam
Di ka ba magsisinungaling kung kanyang napagtanungan?

Hindi ko itinatatwang magsinungaling ay labag
Sa banal na kautusan na sadya pong nahahayag
Ngunit may pagkakataon na di ka makakaiwas
Lalo na nga kung ang sanhi, may nais kang ipangilag.
 

DAPAT (Ikatlong Tindig)

Kay-aga pong nangumpisal ng kalabang kutis sanggol
Inamin na kasalanan ang panig niyang tinutugon
Kung sa laban siya'y susuko, ang sa aki'y paghahamon
Ay ngayon na ang sandali, ngayon na po ang panahon.

Sa tahanan ang magulang sa anak ay itinuturo
Bawal ang magsinungaling, gawang hindi makatao
Kahit man sa paaralan pinapangaral ng guro
Kaluluwang sinungaling ang bagsakan ay impiyerno.

Natural po kung ang isang tao'y walang kaluluwa
Wala siyang pagkatakot, hindi nga mababalisa
Huwag sa akin mapipikon itong macho kong kahidwa
Muli kaya siyang mag-aral nang ito ay maunawa.
 

HINDI DAPAT (Ikatlong Tindig)

Kita nyo't nagsinungaling itong lahi ni Bakekang
Kung sa paksa ako'y mangmang, tiyak ako'y tahimik lang
Di ko ugaling sumuko sa ano mang paglalaban
Kahit pa ang katunggali'y pang-heavy weight po ang timbang.

Ibabalik ko pong muli ang laban sa katinuan
Kapintasan nga ba kayang magkaila minsan-minsan?
Sakali bang makabuti ang totoo'y pahindian
Masasabi pa rin kayang ito'y isang kamalian?

Katulad sa nainterbyung aplikanteng mag-a-abroad
Kasinungalinga'y ginawa para lamang makalusot
Nagpunyagi sa dahilang nais nyang maitaguyod
Pag-aaral ng kapatid na tungkuling sinasakop.
 

DAPAT

Ang bagay na nakakamit sa isang katotohanan
Ay masarap tamasahin, walang dapat pangambahan
Kailangan bang ikailang kulang ka sa kakayahan
Kailangan pa bang dayain yaong kapwa mo nilalang?

Matuwid na hindi tama sa kapwa ang panlalamang
Ang di-pagsabing totoo na lihis po sa katuwiran
Kung sa iyo kaya gawin, dayain at paglakuan
Dapat ka ba na matuwa? Ang sa aki'y katanungan!
 

HINDI DAPAT

Tila po nakakalimot itong tigre ng Viscaya
Lahat na lang kapintasan isinali, nilahat na
Ang paksa ng pagtatalo ay muli kong paalala
Kung sadyang kinakailangan, magsinungaling ay dapat ba?

Minsan ay aking sinabi sa paralumang kalaban
Na siya ay ubod ganda at pang-Miss World ang katawan
Kung ako lang ay nagsabi ng pawang katotohanan
Maaaring noon din po ang mukha ko ay nasampal!
 

DAPAT

Hindi ako nangingilag na ako ay mapintasan
Di ko dapat ipagdamdam kung iya'y katotohanan
Ang masakit na nangyari, nagsinungaling ang kalaban
Kutis-sanggol daw po siya, barbekyung sunog din naman!
 

HINDI DAPAT

Kayo na ang nakarinig iyang totoo magkaminsan
Ay mahirap na tanggapin, mabigat sa kalooban
Sadya ngang nakabubuting magsinungaling magkaminsan
Higit na nga kung hangad ko'y mahalin ng kaibigan.
 

DAPAT

Di ko ugaling mang-uto, di ko ugaling manlinlang
Nais ko'y katotohanan, hindi ng kasinungalingan!
 

HINDI DAPAT

Mayroong pagkakataong dapat kang magsinungaling
Kung ito'y nakabubuti sa sarili at kapwa din.
 

LAKANDIWA

Kayo muna'y maghiwalay, magpalamig niyang ulo
Bago kayo ay tuluyang magkapikunan nang husto
Sa mat'yagang nakikinig, ang hiling ko nama'y ito:
Palakpakan ang dalawang mahuhusay sa diskurso!

Ang palagi bang magsabi ng totoo'y nararapat?
Yan ang paksang tinalakay ng dalawang nagsalungat
Ani Elvie, dapat daw po, nang magsama nang maluwag
Ang kay Gonie, minsan daw po, di angkop ang maging tapat.

Dapat nga raw, ani Elvie, pagkat utos ng D'yos Ama
Kakampi ng kadiliman ang di magsabi ng tama
Duwag raw sa kabutihan, may ugaling huwad anya,
At sa kapwa'y mapanlamang, hindi dapat ikasiya.

Ani Gonie, kung minsan daw kaylangang magsinungaling
Lalo't kung ang pagtatapat, may kakambal na hilahil,
Kung sa buhay, halimbawa, ng mahal mo'y may sisingil,
Pagtatakpan mo ba siya o lalo pang ididiin?

Ani Hesus, "Ako'ng Daan, Katotohanan, at Buhay
Walang sasapit sa Ama kundi sa 'king pamagitan."
Maliwanag na ang susi sa pinto ng kaligtasan
Ay nasa 'ting katapatan sa salita, isip, asal.

Madali pong sabihin yan, mahirap na isagawa
Si Apostol Santiago na ang sya mismo ay nagwika,
Nasusupil nga ng tao yaong hayop na nilikha
Nguni't walang makasupil sa sarili niyang dila.

Si Abraham, di nagsabi ng totoo sa Faraon
Si Jacob, nagsinungaling upang kamtin ang bendisyon
At si Pedrong araw-gabi'y kasama ng Panginoon,
Tatlong ulit na nagtatwa: "Di ko kilala'ng taong yon!"

Kung sila ngang dinakila't pinagpala ng Maykapal
Nagkamali, nagkasala, nagsinungaling din minsan,
Ang tanong ko'y uulitin: Marapat ba't nababagay
Na palaging magsasabi ng pawang katotohanan?

Ang atin pong pamantayan sa kung ano'ng tama't mali
Ay ang mga kautusang nakaukit sa 'ting budhi
Iyang taong hindi tapat sa marami't kakaunti
Sinungaling din ang tawag mabuti man ang lunggati.

Tama bang magsinungaling kung may banal na intens'yon?
Ipasa-D'yos na po natin ang paghusga at paghatol;
Subalit sa dal'wa ritong buong giting na nagtanggol,
Palakpak nyo'y pakawalan: si Elvie po ang nag-kampeon!

Mga tula at iba pang kathang handog sa OFWs: Bayani at biktima sa sariling bansa at sa ibayong dagat.


Aral at ligaw
Babae ang manliligaw
Bakla sa PNP
Bata at pamalo
Boksingerong anak
Dagdag na taon sa haiskul
Diborsyo sa Pilipinas
Giyera laban sa droga
Halalan sa 2016
Hiling ng magulang
Kapisan ang biyenan
Kapit sa patalim
Katotohanan sa pamamahayag
Maganda vs Pangit
Mahal mo vs Mahal ka
Matalino vs Mayaman
Pag-asa ng Bayan
Pagkakaisa ng mga Pilipino
Paglahok sa politika
Pagsasabi ng totoo
Pagsasawalang kibo ng inaapi
Pakialam sa pag-ibig ng anak
Pakikihalo ng matanda sa SK
Panghihimasok sa buhay ng iba
Pangingibang-bansa
People Power vs GMA?
Pusher na kaibigan
Si Manny Pacquiao at ang politika
Tahanan vs PaaralanBALAGTASAN
Tuloy po kayo!TulaKwentulaSalintulaBalagtasanBlogTalasanDulaSanaysayMaikling KuwentoSali ka, KabayanKilalanin NatinUsapang OFWCartoonsAwitLarawanDoon Po Sa AminHandogKomento at punaArkibo

 
Personal na web site ni Rafael A. Pulmano

OFW – ANG BAGONG BAYANI
 
COPYRIGHT 2017 © RAFAEL A. PULMANO

affiliate_link