Saang sulok ng daigdig ka man naroon, Kabayan, BAYANI kang ituturing ng iyong Inang Bayan.
SALINTULA
Tuloy po kayo!TulaKwentulaSalintulaBalagtasanBlogTalasanDulaSanaysayMaikling KuwentoSali ka, KabayanKilalanin NatinUsapang OFWCartoonsAwitLarawanDoon Po Sa AminHandogKomento at punaArkibo TUNGKOL
SA SAYT NA ITO

Advertisement
affiliate_link

DESIDERATA

Salin sa Filipino
ni Rafael A. Pulmano

Pakinggan ang tula


Humayong payapa
     sa gitna ng ingay at kaabalahan
At alalahanin
     ang kapayapaan sa katahimikan
Hangga't maaari
     ay maging mabuti sa kahit sino man
Bigkasing banayad
     at nang buong linaw ang katotohanan
At ang sinasabi
     ng iba ay iyong dinggin at pakinggan
Sila man na walang
     lubhang nalalaman ay may kasaysayan.

Umiwas sa mga
     taong mapamilit at lubhang mapusok
Sila sa kalul'wa
     ay pawang ligalig ang idinudulot
Kung ang sarili mo'y
     ihahalintulad sa iba ng lubos
Magiging palalo
     at maninibugho ang sariling loob
Sapagkat lagi nang
     mayroong lilitaw at mayro'ng sisipot
Na sa iyo'y lalong
     dakila o lalong hamak at busabos.

Sa iyong tagumpay
     at mga balak man, lasapin ang galak
Ang pagkawili mo
     sa iyong propesyon ga'no man kahamak
Ay panatilihin,
     iya'y pag-aaring totoo at payak
Sa pabagu-bagong
     kapalaran nitong panahong nalipas
Sa pagnenegosyo
     dapat kang magsanay niyang pag-iingat
Sapagkat sa mundo,
     mga panlilinlang ay lubhang laganap.

Ngunit ito'y hindi
     sa iyo ay dapat bumulag tuluyan
Ng kung ano na nga
     ang mayroon ditong mga katangian
Sapagkat maraming
     nangagpupumilit para lang makamtan
Yaong simulaing
     matayog na sadya, at saka ang buhay
Ay lipos na lipos
     ng kabayanihan. Ikaw'y maging ikaw.
Mas higit sa lahat,
     'Wag pagkunwarian ang gawang magmahal.

Huwag ka rin namang
     maging mapangutya hinggil sa pag-ibig
Sapagkat sa harap
     ng kawalang-sigla at ng pagkabatid
Sa katotohanang
     nagbibigay-laya sa ligaw na isip
Ito'y magtatagal
     kagaya ng damo sa paligid-ligid
Tanggaping magalang
     ang payo ng mga taon, na kalakip
Ang may kasiyahang
     pagsuko ng mga bagay na pampaslit.

Mag-ipon ng lakas
     ng yong espiritung maisasanggalang
Sakaling sumapit
     nang bigla sa buhay ang kapahamakan
Datapwa't sarili'y
     huwag bagabagin ng maling palagay
Pangamba'y malimit
     bunga lang ng pagod at ng kalungkutan
Sa kabila niyang
     isang pagsusupil na sadyang mainam,
Sa iyong sarili
     ay maging banayad at maging magalang.

Ah, ikaw ay supling
     nitong sangsinukob na hindi hihigit
Sa puno at bit'win...
     may katuturan ka dito sa daigdig
Kaya ipanatag
     sa piling ng Diyos ang sariling dibdib
Maging ano pa man
     ang larawan niyang mabuo sa isip
At kahit na ano
     ang mga nasa mo't pagpapakasakit
Sa sadyang magulong
     kalituhan nitong buhay na sinambit...

Ay panatilihin
     ang kapayapaan sa kaluluwa mo.
Kasama ng lahat
     ng pagkukunwaring tinataglay nito,
Ng mga gawaing
     nangakayayamot sa puso ng tao,
At maging ng mga
     nabigong pangarap na pira-piraso,
Dapat mong isipin
     at sa iyong puso'y itanim na husto:
Ito'y isa pa ring
     pagkaganda-gandang masasabing mundo.


Pakinggan ang tula mula sa tinig ni Rafael A. Pulmano
 
 
Mga tula at iba pang kathang handog sa OFWs: Bayani at biktima sa sariling bansa at sa ibayong dagat.


Batingaw
Bilangin ang Pagpapala
Desiderata
Kahapon, Ngayon, at Bukas
Kalimutan Mo Na
Kaya Mo Kung Iniisip Mong Kaya Mo
Walang PanahonSALINTULA
Tuloy po kayo!TulaKwentulaSalintulaBalagtasanBlogTalasanDulaSanaysayMaikling KuwentoSali ka, KabayanKilalanin NatinUsapang OFWCartoonsAwitLarawanDoon Po Sa AminHandogKomento at punaArkibo

 
Personal na web site ni Rafael A. Pulmano

OFW – ANG BAGONG BAYANI
 
COPYRIGHT 2017 © RAFAEL A. PULMANO

affiliate_link