Site menu:

SIGN GUESTBOOK VIEW GUESTBOOKSEND EMAIL

 

THANKS TO OUR SPONSORSads - group 5
ads - group 6
ANNE & FRIENDS | ISANG SABADO, SA NIHCO | JOJO & PINKY'S ANNIVERSARY DINNER | LAKESHORE | LSEI BATCH 1972 | MGA LUMANG LARAWAN | MULA SA CANADA | MULA SA SAIPAN | PWOHMARIA | MGA PINOY SA PONAPE - STAGE DECORATION | TDIP PARTY 2008 | PHIL. INDEPENDENCE DAY 2008 - SA SAIPAN | MGA PINOY SA PONAPE - PHIL. INDEPENDENCE DAY 2008  |  MULA SA K.S.A  

 

UNANG ARAW NG KLASE SA

LAKE SHORE EDUCATIONAL INSTITUTION

JUNE 6, 2007


Mga larawang kuha ni Rafael A. Pulmano


SI MARY JOYCE, 1st year high school student ng Lake Shore Educational Institution (LSEI).
MASASAYANG ESTUDYANTE, papasok sa unang araw ng kanilang klase sa mataas na paaralan ng Lake Shore.

SA LOOB NG TANGGAPAN NG LAKE SHORE, abala ang mga kawani at tagapamahala sa paghahanda sa unang araw ng klase.SA LABAS NG SILID-ARALAN, sabik na naghihintay ang mga mag-aaral sa takdang hudyat para sa pagsisimula ng mga pang-umagang gawain.

MAAYOS ANG PILA ng mga mag-aaral patungo sa malawak na school ground ng Lake Shore para sa pagtataas ng bandila at iba pang gawain.FLAG-RASING CEREMONY, na sinundan ng pag-awit ng Lake Shore hymn (White and the Green), at masiglang ehersisyo sa pangunguna ng mga guro.MAAYOS PA RIN ANG PILA, nagtungo ang mga estudyante sa kani-kanilang silid-aralan.SA LOOB NG SILID-ARALAN, nagsimula na ang klase.SA SILID-AKLATAN nagtungo ang ilang mag-aaral habang naghihintay ng kanilang klase...ANG IBANG ESTUDYANTE naman ay sa lilim ng malalaking puno ng mangga naupo at naghintay ng kanilang klase.  Donasyon ng iba't ibang batch ng mga dating LSEI graduates ang mga konkretong upuan at mesa.LOGO
ng Lake Shore, ukit sa kahoy, na nakadispley sa harapan ng tanggapan ng paaralan.
ANNE & FRIENDS | ISANG SABADO, SA NIHCO | JOJO & PINKY'S ANNIVERSARY DINNER | LAKESHORE | LSEI BATCH 1972 | MGA LUMANG LARAWAN | MULA SA CANADA | MULA SA SAIPAN | PWOHMARIA | MGA PINOY SA PONAPE - STAGE DECORATION | TDIP PARTY 2008 | PHIL. INDEPENDENCE DAY 2008 - SA SAIPAN | MGA PINOY SA PONAPE - PHIL. INDEPENDENCE DAY 2008  |  MULA SA K.S.A