Site menu:

SEND EMAIL

TUNGKOL SA SAYT NA ITO

Mga tula at iba pang kathang handog sa OFWs: Bayani at biktima sa sariling bansa at sa ibayong dagat.

SALAMAT SA MGA SPONSORS

ads - group 5


STAGE PLAYS (DULA)

 

These plays are in search of stages, performers and audiences.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan,
Mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan."
                    – Kawikaan 17:1