Site menu:

SEND EMAIL

 

THANKS TO OUR SPONSORS

ads - group 5

The Case of the Viskotso Masaker  |  Isang Dangkal na Gunita  |  Pasko  |  Pirma  |  San Miguel Arkanghel


THE CASE OF THE VISKOTSO MASAKER


Isang-yugtong dula mula sa panulat ni
Rafael A. Pulmano


MGA TAUHAN

Hukom
Tagapag-usig
Tagapagtanggol
Court Clerk
Assistant Prosecutor
Nasasakdal:
    Inocente Walangmalay
Mga saksi:
    Vida Corcuera
    Dr. Radin
    Sarhento Pitopito
    Dr. Yesorno
    Patrolwoman Mahinhin
    Dyaskeka Amparo
Interpreter
2 Nakaunipormeng opisyales ng korte
TV Reporter
Press Reporters
Press PhotographersTAGPO:
Sa isang silid-hukuman, sa kasalukuyang panahon.Tagapag-usig : Your Honor, patutunayan namin sa harap ng Kagalanggalang na Hukumang ito na ang nasasakdal ay siyang akusado...

Tagapagtanggol : Objection, Your Honor. Ang akusado ang siyang nasasakdal!

Hukom : Overruled.

Tagapag-usig : That’s all, Your Honor.

Hukom : Nais ba ng panig ng Tagapagtanggol na magbigay ng pambugad na pananalita?

Tagapagtanggol : Yes, Your Honor.

Hukom : Proceed.

Tagapagtanggol : Thank you, You Honor. Naniniwala ang panig ng Tagapagtanggol na ang nasasakdal ay ikinuwadro lamang ng mga alagad ng batas upang mapagtakpan ang kanilang kapalpakan at kabiguang madakip at maparusahan ang tunay na salarin sa pagkapaslang...

Tagapag-usig : Tutol ako, Kagalang-galang na Hukom, sa ibinibintang ng panig ng Tagapagtanggol na ang nasasakdal ay ikinuwadro ng mga pulis!

Hukom : May katwiran ang panig ng Tagapag-usig. Napakapangit ng itsura ng nasasakdal. Hindi karapat-dapat na ikuwadro...

Tagapagtanggol : Pero, Your Honor! Maliwanag sa mga ebidensiya na ang aking kliyente ay na-frame up lamang! Inosente siya sa ipinaparatang na krimen ng prosekusyon!

Tagapag-usig : But Your Honor...

Hukom : [Ipupukpok ang gavel .] Silensyo! Nais mabatid ng Hukuman ang buong katotohonan tungkol sa bagay na ito. Tawagin ang nasasakdal.

Court Clerk : Nasasakdal!!!

Inocente : Present!!!

Hukom : [Ipupukpok ang gavel .] Lumapit ka rito at maupo sa witness stand.

[Lalapit at uupo sa witness stand si Inocente. Lalapit din ang Court Clerk dala ang isang itim na aklat.]


Court Clerk : Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Inocente : Opo.

Tagapagtanggol : Maaari bang sabihin mo sa Hukumang ito kung ano ang iyong buong pangalan?

Inocente : Inocente Walangmalay po.

Tagapagtanggol : Walangmalay, Your Honor. Inosente po ang kliyente ko.

Tagapag-usig : Objection!

Hukom : Overruled! [Kay Inocente] Sabihin mo sa akin ang tutoo. May nalalaman ka ba sa ibinibintang na krimen laban sa iyo?

Inocente : [Nakanganga, mukhang tanga.] Ha?

Tagapagtanggol : Nakita n’yo na, Your Honor...Walang kaalam-alam ang nasasakdal sa ibinibintang na krimen laban sa kanya. Siya’y nakwadro lamang! Biktima ng pangpi-frame up ng mga alagad ng batas! Kaya hinihiling ngayon ng panig ng Tagapagtanggol sa Hukumang ito na idismis ang kaso laban sa kanya at hayaang makalaya...

Tagapag-usig : I object, Your Honor! Hindi pa nakapaghahain ng mga ebidensya ang Mamamayan ng Pilipinas. May pananagutan ang Hukumang ito na dinggin ang ilalahad na katibayan ng panig ng Tagapag-usig, at batay sa katibayang ito, ay hatulan kung ang nasasakdal ay karapat-dapat na maparusahan o mapawalang-sala. And may I remind this Honorable Court: Maagang matatapos ang palabas na ito kapag dinismis agad ang kaso.

Hukom : May katwiran na naman ang Tagausig. Tawagin ang unang testigo. Ang nasasakdal ay maaari nang tumayo at bumalik sa upuan.

Inocente : Ha?

[Ipupukpok ng Hukom ang gavel . Hindi kikilos si Inocente. Sesenyas ang Hukom. Lalapit and dalawang nakaunipormeng opisyal ng korte, hahawakan si Inocente sa magkabilang braso, bubuhatin mula sa witness stand at ibabalik sa pinanggalingang upuan.]


Tagapag-usig : Tinatawagan si Ginang Vida Corcuera.

[Lalapit at uupo sa witness stand si Vida. Lalapit din ang Court Clerk dala ang isang itim na aklat.]


Court Clerk : Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Vida : Opo.

Tagapag-usig : Maaari bang sabihin mo sa harap ng Hukumang ito ang iyong buong pangalan at tirahan?

Vida : Ako po si Vida Salvavida Viuda de Corcuera, taga-Purok Onse, San Vicente Ferrer, Biñan, Laguna.

Tagapag-usig : [Kukunin sa mesa ng prosekusyon ang ilang litrato.] Maaari po bang tingnan ninyo ang mga larawang ito, Ginang Corcuera, at sabihin sa Hukumang ito kung kilala ninyo ang taong nasa mga larawan?

Vida : [Matapos tingnan ang mga larawan.] Ang nasa larawan po ay si Viskotso Corcuera, ang nasira kong asawa.

Tagapag-usig : Sigurado po ba kayo, Misis. Positibo po ba kayo...

Tagapagtanggol : Objection, Your Honor! Ang pagiging buntis ng saksi ay walang kinalaman sa dinidinig na kaso!

Hukom : Overruled! Sagutin ang tanong.

Vida : Three months na pong delay... tatlong buwan na pong atrasado palagi kung umuwi ng bahay ang mister ko kaya bihira na po kaming magkita. Pagkatapos po ay tuluyan na siyang hindi umuwi ng bahay. Matagal po siyang nawalay sa aking paningin. Pero hindi ko po makakalimutan kailanman ang itsura ng aking asawa. Positibung-positibo po ako na siya nga ang nasirang asawa ko, ang lalaking nasa larawan.

Tagapag-usig : Your Honor, hinihiling ng Mamamayan ng Pilipinas sa Kagalanggalang na Hukumang ito na tanggapin ang mga larawang ito bilang People’s Exhibit A, B at C.

Tagapagtanggol : No objection.

Hukom : [Ipupukpok ang gavel.] Tinatanggap ng Hukumang ito ang mga litrato at mamarkahan bilang People’s Exhibit A, B at C.

Tagapag-usig : Misis, kailan ninyo huling nakitang buhay ang asawa ninyo?

Vida : Noon pong November 1, anibersaryo po ng aming kasal. Nagyakag po siyang lumabas kami ng bahay para mag-celebrate noong gabing iyon. Hindi ko po makakalimutan ang araw na iyon dahil sa mahigit na 10 taon naming pagsasama ay noon lamang niya naalala ang aming anibersaryo, at first time din niyang magyakag para lumabas kami. Maligayang-maligaya po ako.

Tagapag-usig : Saan po kayo nagpunta ng mister n’yo ng gabing iyon?

Vida : Doon nga po. Sa labas ng bahay. Umorder siya ng dalawang tuhog na fishball at saka Pap Cola sa kanto, tapos doon kami kumain sa harapan ng aming bahay. Ako na yata ang pinakamaligayang babae sa buong mundo nang gabing iyon. Hindi ko naisip, hindi ko sukat akalain... [Mababasag ang tinig ni Vida at magsisimulang humikbi, maglalabas ng panyo at papahirin ang luha sa mata.] ...na bigla na lamang siyang aagawin sa akin ng malupit na kapalaran. [Sisinga nang malakas sa panyo si Vida.]

Tagapag-usig : Dinaramdam ko, Ginang Corcuera. Isang tanong na lamang po. Nakita pa ba ninyong muli ang inyong mister pagkatapos ng nasabing insidente?

Vida : Opo. Araw ng Biyernes, Agosto trese po. May nakapagsabi po sa akin na ang aking mister ay dinampot ng mga di-kilalang tao at dinala sa malayong lugar. Ipinagtanung-tanong ko po at kung saan-saan ko po siya hinanap. Hanggang isang araw ay natagpuan ko siya, subalit siya ay isa nang...baliw, isang sira ulo sa Mentality Hospital.

Tagapag-usig :
[Sa Tagapagtanggol] You may cross-examine.

Tagapagtanggol : Ginang Corcuera, sinabi ninyo kanina na positibo kayo na ang lalaking nasa larawan ay ang nasira ninyong asawa. Paano ninyo nasiguro na siya nga ang nasa larawan?

Vida : Kasi po, napansin ko na mayroon ding sira ang mga larawan, kaya nasiguro ko na iyon nga ang litrato ng nasira kong asawa.

Tagapagtanggol : I have no more questions. Thank you.

Hukom : The witness may step down. Call your next witness.

Tagapag-usig : Tinatawagan si Dr. Radin bilang pangalawang saksi ng Mamamayan. Dr. Radin, please come forward and be sworn.

[Lalapit at uupo sa witness stand si Dr. Radin Lalapit din ang Court Clerk dala ang isang itim na aklat.]


Court Clerk : Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Dr. Radin : Opo.

Tagapag-usig : Maaari po bang sabihin ninyo sa Hukumang ito ang inyong pangalan at propesyon?

Dr. Radin : Ako po si Dr. Radin, ispesyalista sa iba’t ibang sakit na may kinalaman sa mental diseases at brain disorders lalo na yung pagkasira o pagiging baliw ng isang pasyente. Ako ang kasalukuyang direktor ng Philippine Colonial Mentality Hospital.

Tagapag-usig : Thank you, Doctor. Pamilyar po ba kayo sa pangalang Viskotso Corcuera?

Dr. Radin : Opo. Viskotso Corcuera ang pangalan ng isa sa mga naging pasyente namin sa Philippine Colonial Mentality Hospital.

Tagapag-usig : Ipakikita ko sa inyo ang mga larawang may marka bilang Exhibit A, B at C. Sabihin nga ninyo sa Hukumang ito kung ang Viskotso Corcuera na inyong pasyente at ang lalaking nasa mga larawan ay iisa?

Dr. Radin : Hindi ko ho masasabi na ang lalaking naging pasyente namin at ang lalaking nasa litrato ay iisa.

Tagapag-usig : Anong ibig ninyong sabihin, Doktor?

Dr. Radin : Ibig ko hong sabihin, mahirap silang maging iisa, dahil itong litrato pa lamang ay tatlo na.

Hukom : [Ipupukpok ang gavel.] Order in the Court!

Tagapag-usig : Tatanungin ko kayo, Doktor. Ano ngayon ang lagay ng pasyenteng si Viskotso Corcuera?

Dr. Radin : Si Viskotso Corcuera ay patay na. Namatay siya noong Agosto 31 nang gabi sa ospital.

Tagapag-usig : Nasaan ang kanyang bangkay sa mga sandaling ito, Dr. Radin?

Dr. Radin : Hindi ko alam kung nasaan ngayon ang kanyang bangkay. Pero alam ko na noong si Viskotso ay binawian ng buhay, kinabukasan din nang umaga ay kinuha iyon ng mga taga-tanggapan ng mediko-legal para magsagawa ng awtopsiya. Ako mismo ang pumirma ng release and deportation order para sa kanyang bangkay.

Tagapag-usig : That will be all, Dr. Radin.
[Sa Tagapagtanggol] Your witness.

Tagapagtanggol : Dr. Radin, paano ninyo natitiyak na ang isang tao ay may diprensya nga sa utak? Sa ibang daigdig, ano ang inyong kwalipikasyon sa larangang ito?

Dr. Radin : Sa ibang daigdig?

Tagapagtanggol : Exactly, Doctor Radin. Sa ibang daigdig... In other worlds, what are your qualifications in this field?

Dr. Radin : Ako ay nagtapos ng Medisina sa Massachusetts Institute of Technology, Major in Animal Husbandry. Nakakumpleto ako ng masters degree sa Standford University, ng aking doctorate naman sa Harvard University, at ng aking electorate sa White House University, U.S.A. Batay sa mga tinapos kong pag-aaral, at sa aking mahigit na tatlumpung taong karanasan sa larangan ng medisina na halos araw-araw ay wala akong kasama kundi pawang mga may sira ang ulo, may sapat akong kakayahan upang husgahan kung ang isang tao ay may sira nga o wala.

Tagapagtanggol : Ang inyong first name, Doktor, ay...?

Dr. Radin : Marciano. Dr. Marciano Radin ang buong pangalan ko. Pero mas kilala ako sa aking palayaw na Maycee, Dr. Maycee.

Tagapagtanggol : Dr. Maycee...Radin... Samakatuwid ang tawag sa inyo, Doktor, ay Maycee Radin, Tama po ba?

Dr. Radin : Tama po.

Tagapagtanggol : At ayon na rin sa inyong statement kanina, kayo ay kwalipikadong tumingin at gumamot sa mga may sira dahil kayo mismo, Doktor, ay may sira din, tama po ba?

Tagapag-usig : Oh, Your Honor...!

Tagapagtanggol : Binabawi ko na ang aking tanong. Thank you, Dr. Radin. That will be all.

[Aalis si Dr. Radin sa witness stand at babalik sa upuan.]


Tagapag-usig : Tinatawagan si Sarhento Pitopito.

[Lalapit at uupo sa witness stand si Sarhento Pitopito. Lalapit din ang Court Clerk dala ang isang itim na aklat.]


Court Clerk : Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Pitopito : Opo.

Tagapag-usig : Ikaw ay si Sarhento Siete Pitopito, nakatalaga sa Mandaluyong Police Station sa kasalukuyan, at gayon din noong gabi ng Agosto 31 nang nakaraang taon?

Pitopito : Opo.

Tagapag-usig : Maaari bang isalaysay mo ang pangyayari sa Hukumang ito kaugnay ng isang tawag sa telepono na natanggap ng inyong tanggapan bandang alas-onse ng gabi nang nasabing petsa?

Pitopito : Opo.

Tagapag-usig : Sige na, isalaysay mo.

Pitopito : Opo. Kumiriring po ang telepono sa tanggapan ng pulisiya. Inangat ko po ang telepono. Nagsalita po ako ng hello. Nag-hello din po ang nasa kabilang linya. Nag-helohan po kaming dalawa...

Tagapag-usig : Nagpakilala ba sa iyo ang nasa kabilang linya ng telepono?

Pitopito : Opo.

Tagapag-usig : Sino raw siya?

Pitopito : Siya raw po si Inocente Walangmalay. Siya raw po ay nagtatrabahong dyanitor sa Philippine Colonial Mentality Hospital, at siya raw po ay tumatawag mula sa nabanggit na pagamutan.

Tagapag-usig : Sinabi ba sa iyo ng kausap mo sa telepono kung ano ang kanyang kailangan?

Pitopito : Opo.

Tagapag-usig : Ano raw?

Pitopito : Sinabi po niya na kailangan raw nila ng pulis sa kanilang ospital dahil may pasyenteng nagwawala, naghuhuramentado raw, at wala raw sinumang makaawat dahil may hawak iyon na patalim.

Tagapag-usig : Ano ang iyong ginawa?

Pitopito : Agad po akong nagtungo sa nasabing ospital kasama ang dalawa pang pulis.

Tagapag-usig : At pagkatapos?

Pitopito : Pagkatapos po naming magpunta sa ospital ay dumating na kami roon.

Tagapag-usig : At pagkatapos?

Pitopito : Hinanap po namin ang taong tumawag sa telepono, si Inocente Walangmalay.

Tagapag-usig : Natagpuan ba ninyo siya roon?

Pitopito : Opo. Sinalubong niya kami sa aming pagdating. Ipinakita niya sa akin ang kanyang I.D. at ang pinaka-latest na telephone bill ng Meralco upang patunayan na siya nga ang tumawag sa aming tanggapan.

Tagapag-usig : Ano ang inyong ginawa pagkatapos?

Pitopito : Nagpasama kami sa kanya para hanapin at pigilin ang taong naghuhuramentado.

Tagapag-usig : Sinamahan ba niya kayo?

Pitopito : Opo.

Tagapag-usig : At nakita ninyo ang sinasabi niyang naghuhuramentado?

Pitopito : Opo.

Tagapag-usig : At naawat ninyo siya?

Pitopito : Hindi po. Dahil siya ay patay na nang datnan namin. Basag ang kanyang bungo at naliligo sa sariling dugo.

Tagapag-usig : Naliligo sa sariling dugo?

Pitopito : Opo. Naroon pa sa tabi ng bangkay ang sabon at panghilod ng biktima.

Tagapag-usig : Nakilala mo ba ang bangkay?

Pitopito : Hindi po nagpakilala sa akin dahil ayaw nang magsalita. Pero ayon sa aming imbestigasyon, ang bangkay ay isa sa mga pasyente ng naturang pagamutan na nagngangalang Viskotso Corcuera.

Tagapag-usig : Narekober ba ninyo ang sinasabing patalim na ginamit niya sa paghuhuramentado?

Pitopito : Ginalugad po namin ang lahat ng sulok ng ospital, pero wala po kaming nakitang patalim. Gayunman, nakakuha kami ng isang putol ng kahoy na duguan, na posibleng ginamit sa pagpaslang sa biktima.

[Kukunin ng Tagapag-usig ang isang kahoy na may bahid ng tuyong dugo mula sa mesa ng prosekusyon.]

Tagapag-usig : Ipakikita ko sa iyo ang isang pirasong kahoy na hawak ko, at itatanong ko kung dati mo nang nakita ang kahoy na ito.


Pitopito : Iyan po ang kahoy na nakuha namin sa ospital.

Tagapag-usig : Paano mo natiyak na ito nga?

Pitopito : May mga bahid po ng natuyong dugo. At saka minarkahan ko po ng mga inisyal ng aking pangalan ang isang dulo ng kahoy para mayroon akong palatandaan.

Tagapag-usig : Ano pa ang iyong ginawa, Sarhento Pitopito, kaugnay ng imbestigasyon sa pagkapaslang kay Viskotso Corcuera?

Pitopito : Agad kong ipinadala sa police crime laboratory ang kahoy na nakuha namin sa ospital para ipaeksamin ang dugo at makunan ng fingerprints.

Tagapag-usig : Ano ang naging resulta ng eksaminasyon?

Tagapagtanggol : Objection. Hindi maaaring tumestigo ang saksi sa resulta ng isang eksaminasyon na ibang tao ang nagsagawa. Ito ay hearsay evidence na hindi maaaring tanggapin sa korte.

Hukom : Sustained.

Tagapag-usig : Bueno, Sarhento. Hindi ko itatanong sa iyo ang naging resulta ng eksaminasyon. Pero, matapos mong malaman ang resulta, ano ang iyong ginawa?

Pitopito : Agad kong dinakip si Inocente Walangmalay bilang pangunahing suspek sa pagkapaslang kay Viskotso Corcuera.

Tagapag-usig : Maaari mo bang sabihin at ituro sa Hukumang ito kung ang pangunahing suspek na tinutukoy mo, ang taong tumawag at humingi ng saklolo sa telepono, si Inocente Walangmalay, ay narito sa silid na ito?

Pitopito : Opo. Ayon po siya. [Ituturo si Inocente.]

Tagapag-usig : Hayaang matala sa rekord ng paglilitis na ang itinuro ng saksi ay ang nasasakdal, si Inocente Walangmalay. [Sa Tagapagtanggol] Cross-examine!

Tagapagtanggol : Sarhento Pitopito, ilang taon ka nang naninilbihan bilang pulis?

Pitopito : Pito po.

Tagapagtanggol : May asawa ka na ba?

Pitopito : Opo, pito rin po.

Tagapagtanggol : Puwede bang ipaliwanag mo sa Hukumang ito kung bakit Pitopito ang ipinangalan sa iyo ng mga magulang mo?

Tagapag-usig : Your Honor, wala akong nakikitang koneksyon sa kaso at sa tanong na ito.

Tagapagtanggol : Mayroon pong koneksyon, Your Honor, at yan ay patutunayan ko.

Hukom : Overruled! Sagutin ang tanong.

Tagapagtanggol : Bakit Pitopito ang ipinangalan sa iyo ng mga magulang mo?

Pitopito : Kasi po, ayon sa hilot na nagpaanak sa nanay ko, noong ako raw po ay ipinanganak ang aking kuko ay pipito. Ang pangalan naman ng tatay ko ay Pepito. Kaya ang ibininyag nila sa akin ay Pitopito.

Tagapagtanggol : Sabihin mo ngayon sa harap Hukumang ito: May koneksyon ba ang iyong pangalang Pitopito sa kasong ito?

Pitopito : May koneksyon po.

Tagapagtanggol : Ano?

Pitopito : Bago naganap ang insidente sa Mentality Hospital ay may anim na iba-ibang kaso na akong iniimbistigahan. Ngunit ngayon po na nadagdagan pa ng isa, pito-pito na ang kasong hinahawakan ko.

Tagapagtanggol : Maraming salamat sa iyong napakalinaw na tugon, Sarhento. Your Honor, wala na po akong tanong sa pitogong ito.

[Aalis si Pitopito sa witness stand at babalik sa upuan.]


Tagapag-usig : Ang susunod na saksi ay si Dr. Yesorno.

[Lalapit at uupo sa witness stand si Dr. Yesorno. Lalapit din ang Court Clerk dala ang isang itim na aklat.]


Court Clerk : Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Yesorno : Opo.

Tagapag-usig : Doktor Yesorno, kayo ang medico-legal staff na sumuri sa bangkay ng biktima na si Viskotso Corcuera?

Yesorno : Ako nga po.

Tagapag-usig : Masasabi po ba ninyo sa Hukumang ito kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay batay sa inyong ginawang pagsusuri?

Yesorno : Ang biktima ay namatay sanhi ng pagkabasag ng kanang bahagi ng kanyang bungo na siyang dahilan naman ng pagkawala ng napakaraming dugo sa kanyang katawan. Bigla ang pagkamatay ng biktima at nang ito ay pumanaw ay hindi na rin ito huminga.

Tagapag-usig : Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa sugat na tinamo ng biktima?

Yesorno : Ang sugat ay malalim ngunit naka-confine sa iisang bahagi ng ulo. May mga indikasyon na paulit-ulit na pinukpok sa iisang lugar o parte ng ulo ang biktima hanggang sa mabasag ang bungo nito.

Tagapag-usig : Sa inyong palagay, ano ang ginamit ng salarin sa pagpukpok sa ulo ng biktima?

Yesorno : Lumalabas sa aming pagsusuri na isang kahoy ang ginamit na pamukpok sa ulo ng biktima. May mga maliliit na kaskas o hibla ng kahoy kaming narekober sa ulo ng nasawi, na nagpapatunay na kahoy at hindi plastik o bakal ang ginamit sa pagpaslang. At dahil sa ang tama ng palo ay nasa kanang bahagi ng ulo ng biktima, malamang na ang may kagagawan nito ay isang kaliwete.

[Muling kukunin ng Tagapag-usig ang piraso ng kahoy sa mesa ng prosekusyon.]

Tagapag-usig : Maaari bang tingnan ninyo ang kahoy na ito at sabihin sa hukumang ito, sa inyong propesyonal na opinyon, kung posibleng ito na nga ang kahoy na ginamit ng salarin sa pagpukpok sa ulo ng biktima?

Tagapagtanggol : Objection, Your Honor!

Hukom : Anong basehan mo sa iyong pagtutol?

Tagapagtanggol : Si Dr. Yesorno ay isang eskperto sa pag-aawtopsiya o pag-alam kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng isang tao. Pero siya ay hindi isang eksperto sa mga kahoy.

Hukom : Overruled! Sagutin ang tanong!

Yesorno : [Titingnan ang kahoy.] Posibleng ito na nga po.

Tagapag-usig : Salamat po, Doktor.  [Sa Tagapagtanggol] Your witness.

Tagapagtanggol : Dr. Yesorno, alam n’yo ba kung anong uri ng puno ang pinanggalingan ng kahoy na sinasabi ninyong posibleng ginamit sa pagpaslang sa biktima?

Yesorno : Hindi po.

Tagapagtanggol : Posibleng iyon ay galing sa puno ng akasya, di po ba?

Yesorno : Posible po.

Tagapagtanggol : O sa puno ng narra?

Yesorno : Posible rin po.

Tagapagtanggol : O sa puno ng mangga?

Yesorno : Posible rin po.

Tagapagtanggol : O sa puno ng santol?

Yesorno : Opo.

Tagapagtanggol : Anong ibig ninyong sabihin sa “Opo”?

Yesorno : Posible rin po.

Tagapagtanggol : Pero hindi ninyo alam kung anong uri ng kahoy iyon sapagkat hindi ninyo alam kung anong uri ng puno ang pinanggalingan niyon, di po ba?

Yesorno : Hindi nga po.

Tagapagtanggol : Hindi kayo eksperto, sa katunayan ay wala kayong alam, tungkol sa iba’t ibang uri ng kahoy, hindi po ba?

Yesorno : Hindi po ako eksperto, wala po akong alam sa ganyang mga bagay.

Tagapagtanggol : Kung ganoon, Dr. Yesorno, paano ninyo nasabi na posibleng iyon na nga ang kahoy na ginamit sa pagpaslang sa nasirang Viskotso Corcuera?

Yesorno : E kasi po, may sira din yung dulo ng kahoy.

Tagapagtanggol : Isa pang tanong, Doktor. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataong maiksamin ang mga bahid ng natuyong dugo sa kahoy na sinasabi ninyong ginamit sa pagpaslang sa biktima?

Yesorno : Opo.

Tagapagtanggol : At matapos ninyong suriin ang dugo sa kahoy, ikinumpara ba ninyo ito sa dugo ng biktima?

Yesorno : Opo.

Tagapagtanggol : At ano po ang naging resulta ng inyong pagsusuri?

Yesorno : Ang dugong nasa kahoy at ang dugo ng biktima ay magkapareho po.

Tagapagtanggol : Magkapareho?

Yesorno : Magkaparehong-magkapareho po. Pareho po silang kulay pula noong sariwa pa, pagkatapos ay naging halos kulay kape noong matuyo na.

Tagapagtanggol : Dr. Yesorno, pamilyar ba kayo sa mga pagsasaliksik na naisagawa ni Ginoong Karl Landsteiner?

Yesorno : Opo. Si Ginoong Landsteiner ay isang Austrian immunologist na siyang nakadiskubre ng A-B-O blood group system noong 1902, at nakatulong din sa pagkakatuklas ng Rhesus blood factors noong 1940. Siya rin ang nakadiskubre ng polio virus. Pinagkalooban siya ng Nobel Prize noong 1930.

Tagapagtanggol : Ano itong tinatawag na A-B-O blood group system, Doctor?

Yesorno : May apat na uri o klasipikasyon ang dugo ng tao, at ang pag-uuri o klasipikasyon ay ibinabatay sa tinatawag na antigenic activity. Ang red blood cells ng isang indibidwal ay maaaring magtaglay ng mga molecules na pwedeng gumanap bilang mga antigens sa ibang indibidwal na ang red blood cells ay kulang sa ganitong mga molecules. Ang dalawang pangunahing antigens ay pinangalanang A at B. Ito ang pinagmulan ng apat na pangkat o type ng dugo: Yung merong “A” lamang (Type A), merong “B” lamang (Type B), merong “A” at “B” (Type AB) at yung wala ni alin man sa dalawa (Type O). Ang mga sumunod pang pagsasaliksik sa larangang ito ay nagbunyag ng di kukulangin sa 14 na grupo ang mga pangunahing tipo ng dugo, na ang 11 sa mga ito ay sangkot sa induced antibody production. Mahalaga ang pagkuha ng type ng dugo sa forensic medicine, sa mga kasong pinagtatalunan kung sino ang tunay na ama ng isang bata, at sa mga pag-aaral na pang-antropolohiya.

Tagapagtanggol : Nabanggit ninyo, Dr. Yesorno, ang forensic medicine. Maaari bang ipaliwanag ninyo kung ano ito?

Yesorno : Ang forensic medicine ay isa sa mga scientific techniques na ginagamit sa paglutas ng mga kasong kriminal. Bahagi ito ng malawak na multidisciplinary field of forensic science na yumayakap din sa chemistry, physics, botany at zoology. Ang kaunaunahang forensic laboratory ay itinatag ni Edmond Locard sa Pransiya noong 1910, at ang siyensyang ito ay nadebelop bilang isang sistematikong disiplina noong mga 1930s. Noong 1932 ang US Federal Bureau of Investigation o FBI ay nagtatag ng forensic science laboratory sa Washington, DC, at sa United Kingdom ang unang gayong klaseng laboratoryo ay itinatag sa London noong 1935. Sa forensic science, kinikilala o inaalam ang identipikasyon hindi lamang ng katawan ng tao kundi maging ng kaliit-liitang bahagi o kahit bakas lamang nito. Bukod sa tradisyunal na pamamaraan ng pagkuha ng fingerprint na ngayon ay katulong na ang kompyuter, nariyan din ang forensic dentistry, ballistics – na may kinalaman pagsusuri ng mga projectiles at bala ng baril – at ang paggamit ng comparison at electron microscope gayon din ng mga kemikal para sa pagsusuri ng mga lason at drugs. Ang pagsusuri ng dugo o blood analysis ay isang mahalagang bahagi ng forensic medicine na nakatutulong nang malaki sa paglutas ng krimen.

Tagapagtanggol : Maraming salamat po, Doctor, sa inyong napakatalinong paliwanag. Tatanungin ko kayo ngayon, Doctor – sa inyong pagsusuri sa bangkay ng biktima, nalaman ba ninyo kung ano ang type ng kanyang dugo?

Yesorno : Ang katotohananan po...

Tagapagtanggol : Sagutin ninyo ang aking tanong, Dr. Yesorno. Nakunan ba ninyo ng blood type ang biktima?

Yesorno : Ah, eh.... [Dudukot ng panyo si Yesorno at papahirin ang pawis sa noo.]

Hukom : [Ipupukpok ang gavel.] Dr. Yesorno, answer the question. Yes or no?

Yesorno : I’m sorry, Your Honor. The answer is No.

Tagapagtanggol : Ibig ba ninyong papaniwalain ang Hukumang ito na matapos ninyong maipaliwanag nang buong husay kung gaano kahalaga ang blood type analysis sa paglutas ng isang krimen, nabigo kayong kunan ng blood type ang biktima?

Yesorno : Mangyari po...ang ibig ko pong sabihin...

Tagapagtanggol : [Mataas ang boses, duduruin ng daliri sa mukha ang saksi.] Bakit hindi ninyo nakunan ng blood type ang biktima?!?

Yesorno : Sira po ang aming typewriter, kaya hindi namin nai-type ang kanyang dugo.

Tagapagtanggol : No further questions!

[Aalis si Dr.Yesorno sa witness stand at babalik sa upuan.]


Tagapag-usig : We call our next witness, Patrolwoman Mahinhin.

[Lalapit at uupo sa witness stand si Mahinhin. Lalapit din ang Court Clerk dala ang isang itim na aklat.]


Court Clerk : Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Mahinhin : Sisikapin ko.

Tagapag-usig : Patrolwoman Mahinhin, maaari bang sabihin mo sa Hukumang ito ang iyong buong pangalan at kung ano ang iyong papel kaugnay sa imbestigasyon ng kasong ito?

Mahinhin : Yes, Darling. My name is Patrolwoman Maligaya Mahinhin. But you can call me Ligaya for short. Ligaya ang itawag mo sa akin.

Hukom : [Ipupukpok ang gavel .] Order! Order in the Court! Police Officer Mahinhin, you’ve got to show some respect because you are in a court of law. Watch your language or I’ll put you in jail for contempt! Do you understand?

Mahinhin : Yes, Your Majesty.

Hukom : Call me Your Honor! And apologize for your lack of respect!

Mahinhin : I’m sorry, Your Highness, Your Excellency...

Hukom : Your Honor! Your Honor ang itawag mo sa akin, Ligaya!

Mahinhin : Yes, Your Honorable Mention. I apologize po for the inconvenience po.

Hukom : That’s better. Proceed!

Tagapag-usig : Patrolwoman Mahinhin, ano ang iyong ispesyalisasyon sa mga gawaing pampulisya?

Mahinhin : Fingerprints po, Sir, po. Ako po ay isa pong fingerprint expert po.

Tagapag-usig : [Ipakikita ang kahoy.] Pamilyar ka ba sa kahoy na ito?

Mahinhin : Opo. Ipinadala po sa akin po sa police crime laboratory po ang kahoy na yan po para eksaminin po kung may fingerprints po.

Tagapag-usig : May nakuha ka bang fingerprints?

Mahinhin : Meron po.

Tagapag-usig : Masasabi mo ba sa Hukumang ito kung kanino ang mga fingerprints na inyong nakuha?

Mahinhin : [Ituturo si Inocente.] Sa kanya po, si Inocente Walangmalay po, ang nasasakdal po sa korte pong ito po.

Tagapag-usig : Your Honor, hinihiling namin na tanggapin ng Hukuman ang kahoy na ito bilang People’s Exhibit D.

Hukom : May tutol ba ang panig ng Tagapagtanggol?

Tagapagtanggol : Wala po, Your Honor.

Hukom : Kung gayon, tinatanggap ang kahoy at mamarkahan bilang People’s Exhibit D.

Tagapag-usig : [Sa Tagapagtanggol] You may cross-examine!

Tagapagtanggol : Patrolman Ligaya, may asawa ka na ba?

Mahinhin : Wala pa po. Dalagang-dalaga pa po ako po.

Tagapagtanggol : Itong nasasakdal na si Inocente Walangmalay – dati mo na ba siyang kakilala?

Mahinhin : Hindi lang po dating kakilala po, Sir. Matagal ko na po siya pong kakilala po. Magkababata po kami po at magkaklase pa po mula po sa elementarya po hanggang sa hayskul po.

Tagapagtanggol : Alam mo ba kung binata pa o may asawa na si Inocente?

Mahinhin : Ay, binatang-binata pa po!

Tagapagtanggol : Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon, sa edad niyang mahigit nang trenta, ay binata pa rin siya?

Mahinhin : Alam na alam ko po, Sir. Minsan po siyang umibig po, pero ang babae pong kanya pong napusuan po ay inilayo po ng mga magulang po nito po, isinama po sa Amerika po, dahil ayaw daw po nila pong makapag-asawa po ang kanila pong anak po ng isa pong hamak na dyanitor po lamang po. Labis po niyang dinamdam po ang pangyayari po, at mula po noon po ay hindi na po nanligaw o umibig po sa ibang babae po iyan pong si Inocente po. Tila po umaasa pa rin po siya po na balang araw po ay babalik pa rin po ang kanyang napupusuan po at sila pa rin po ang magkakatuluyan po sa bandang huli po.

Tagapagtanggol : May gusto ka ba sa kanya?

Mahinhin : Ako po?

Tagapagtanggol : Oo, ikaw. Sabihin mo ang tutoo. Alalahanin mo, Patrolwoman Mahinhin, na sumumpa ka sa Hukumang ito. May gusto ka ba sa kanya?

Mahinhin : E....

Tagapagtanggol : Meron o wala?

Hukom : [Pupukpukin ng gavel ang mesa.] The witness will answer the question!

Mahinhin : Me-meron po. Pero alam ko pong stick-to-one po lang po siya kaya po umiiwas na lang po ako po sa kanya po. Alam ko pong hindi po niya po ako papansinin po, gaya po ng hindi po niya pagpansin po sa iba pong babae po na may crush po sa kanya po.

Tagapagtanggol : Narinig mo ba ang testimonya ni Dr. Yesorno kanina tungkol sa kahoy na ginamit sa pagpaslang?

Mahinhin : Opo.

Tagapagtanggol : Sinabi ni Dr. Yesorno na ang salarin ay isang kaliwete dahil sa ang tama ng pukpok ay sa gawing kanan ng ulo. Sa palagay mo kaya ay si Inocente Walangmalay ang may gawa nito?

Mahinhin : Ay, imposible pong gawin po ni Inocente po ang bagay po na iyon po dahil po si Inocente po ay hindi po isang kaliwete po. Talaga pong stick-to-one po siya po at kahit po malayo na po siya po sa piling po ng kanya pong minamahal po ay hindi pa rin po niya magawa ang magtaksil po o mangaliwete po. Hindi po siya po kaliwete po, maniwala po kayo po sa akin po.

Tagapagtanggol : Naniniwala na ako. O, sige. Salamat sa iyong magalang na pangungupo, maaari ka nang umalis dyan at doon umupo.

Mahinhin : Opo. Salamat po.

[Aalis si Mahinhin sa witness stand at babalik sa upuan.]


Tagapag-usig : Ang aming huling saksi, Your Honor, ay si Binbining Dyaskeka Amparo. Si Binibining Amparo, kung ipagpapaumanhin ng Kagalanggalang na Hukom, ay may sakit at mahina ang katawan kaya kailangang akayin papunta rito. Siya po ang aming star witness dito sa Viskotso Masaker.

Tagapagtanggol : Your Honor, tutol kami sa salitang masaker. Walang masaker na naganap dahil iisa lamang ang namatay sa dinidinig na kaso.

Tagapag-usig : Puwede po ba akong magpaliwanag, Your Honor?

Hukom : Magpaliwanag ka.

Tagapag-usig : Thank you, Your Honor. Ilaw nga, pakitapat ang ilaw dito sa puwesto ko.

[Bubuksan ng assistant prosecutor ang dalang spotlight at itatapat iyon sa kinatatayuan ng Tagapag-usig.]


Hukom : Maliwanag na ba?

Tagapag-usig : [Aayusin ang buhok at uunatin ang suot na damit.] Yes, Your Honor. Maliwanag na po.

Hukom : [Ipupukpok ang gavel .] That’s enough! Proceed with the case!

[Papatayin ng assistant prosecutor ang spotlight .]


Tagapag-usig : Dalhin dito si Miss Dyaskeka Amparo!

[Lalapit at uupo sa witness stand si Dyaskeka, nakasuot ng salaming itim sa mata. Sasamahan siya ng isang nakaunipormeng opisyal ng korte patungo sa witness stand. Lalapit din ang Court Clerk dala ang isang itim na aklat.]


Court Clerk : Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Dyaskeka : Po?

Court Clerk : Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Dyaskeka : Ano po? Pakiulit nga po...medyo mahina ang pandinig ko.

Court Clerk : Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Dyaskeka : Pakilakasan nga po. Hindi ko masyadong marinig.

Court Clerk : [Malakas.] Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Dyaskeka : [Malakas din, galit.] Huwag ninyo akong sisigawan! Hindi kayo ang nagpapalamon sa akin!

Hukom : [Ipupukpok ang gavel .] Hoy, dyaske kang babae ka! Huwag kang magtataas ng boses sa Hukumang ito kung ayaw mong ma-Contempt of Court! Naiintindihan mo?

Dyaskeka : Ano pong sabi n’yo?

[Sesenyasan ng Hukom ang dalawang abogado.]


Hukom : Counsel will please approach the bench.

[Lalapit sa Hukom ang Tagapag-usig at Tagapagtanggol.]


Hukom : Mr. Prosecutor, ano bang klaseng star witness ng Viskotso Masaker itong nakuha mo? Napakahina ng tainga! Bingi!

Tagapag-usig : Nabingi lang po yan, Judge, dahil nasobrahan sa bawal na gamot.

Hukom : Drug addict pala ang dyaskeng iyan, dapat ay ikulong yan sa halip na tumestigo dito.

Tagapag-usig : Your Honor, napakahalaga po ng kanyang testimonya sa prosekusyon, kaya nakahanda po kaming pagkalooban siya ng complete immunity laban sa mga naging paglabag niya sa batas, kapalit ng kanyang kooperasyon at pagtestigo laban sa nasasakdal.

Hukom : Aabutin tayo ng taong Philippines 2000 kapag pinabayaan ko ang pagdinig sa testimonya ng star witness na ito. Sa panunumpa pa lamang ay maisusumpa mo na, dahil napakahina ng tainga. Anong klaseng star witness ba itong nakuha mo?

Tagapag-usig : Your Honor, ang amin pong star witness ay kinukuha ng Star Cinema para isapelikula ang kanyang buhay. Ang pamagat po ng pelikula ay “Bituing Walang Dingding.”

Hukom : Hindi interisado ang Hukuman sa kanyang pelikula. May diprensya na ang kanyang tainga ay siya pa ang may ganang manigaw sa kanyang kapwa. Pwede siyang ma-contempt.

Tagapag-usig : Mangyari po’y sinigawan din siya. Your Honor, kung inyo pong mamarapatin ay nais kong kumuha ng isang interpreter para mapabilis ang pagdinig sa kanyang testimonya.

Hukom : Bueno, pagbibigyan kita. Motion granted. Papuntahin dito ang court interpreter.

[Babalik ang Tagapag-usig at Tagapagtanggol sa dating puwesto. Lalapit ang court interpreter.]


Court Clerk : Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Interpreter : [Mahina, halos pabulong.] Ikaw ba ay sumusumpang magsasabi ng tutoo at pawang katotohanan lamang?

Dyaskeka : Opo.

Tagapag-usig : Ikaw si Dyaskeka Amparo, empleyada ng Philippine Colonial Mentality Hospital. Ano ang inyong katungkulan sa nasabing pagamutan?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Ikaw si Dyaskeka Amparo, empleyada ng Philippine Colonial Mentality Hospital. Ano ang inyong katungkulan sa nasabing pagamutan?

Dyaskeka : Floor Manager po.

Tagapag-usig : Ano ang trabaho mo bilang isang Floor Manager?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Ano ang trabaho mo bilang isang Floor Manager?

Dyaskeka : Tagalinis ng sahig po.

Tagapag-usig : Nasaan ka noong gabi ng ika-31 ng Agosto ng taong nagdaan?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Nasaan ka noong gabi ng ika-31 ng Agosto ng taong nagdaan?

Dyaskeka : Nasa ospital, nagpapahid po ng floorwax sa sahig. Duty po ako ng gabing iyon.

Tagapag-usig : May kasama ka ba nang gabing iyon na ikaw ay nagpo-floorwax ng sahig?

Interpreter : [Mahina ang boses.] May kasama ka ba nang gabing iyon na ikaw ay nagpo-floorwax ng sahig?

Dyaskeka : Meron po.

Tagapag-usig : Sino?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Sino?

Dyaskeka : Si Inocente Walangmalay po, dyanitor ng ospital.

Tagapag-usig : Ano ang ginagawa ni Inocente nang mga oras na iyon?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Ano ang ginagawa ni Inocente nang mga oras na iyon?

Dyaskeka : Naglalampaso po ng sahig.

Tagapag-usig : May nangyari bang aksidente nang gabing kayo ni Inocente ay nagpo-floorwax at naglalampaso ng sahig?

Interpreter : [Mahina ang boses.] May nangyari bang aksidente nang gabing kayo ni Inocente ay nagpo-floorwax at naglalampaso ng sahig?

Dyaskeka : Meron po.

Tagapag-usig : Ikuwento mo nga sa Hukumang ito ang buong pangyayari.

Interpreter : [Mahina ang boses.] Ikuwento mo nga sa Hukumang ito ang buong pangyayari.

Dyaskeka : Saan ninyo gustong simulan ko ang kwento?

Tagapag-usig : Simulan mo sa umpisa.

Interpreter : [Mahina ang boses.] Simulan mo sa umpisa.

Dyaskeka : Ganito po ang nangyari: Sa pasimulang likhain ang langit at lupa, ang lupa ay wala pang anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos ay sinabi ng...

Tagapagtanggol : Your Honor, we move to strike the entire testimony of this witness. It is incompetent, irrelevant, and immaterial, and has no bearing whatsoever in this case. It also calls for hearsay evidence that is inadmissible in a court of law. She wasn’t even there in the beginning when the world was being created!

Hukom : [Ipupukpok ang gavel .] Sustained!

Tagapag-usig : Ano ang nangyari sa ospital, Miss Amparo?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Ano ang nangyari sa ospital, Miss Amparo?

Dyaskeka : Habang nagtatrabaho po kami, nakarinig po kami ng malakas na sigawan galing sa silid ng mga pasyente. Maya-maya po ay lumabas ang isang pasyente, sinundan pa nang isa, at isa pa, hanggang sa dumami na ang mga pasyenteng lumabas. Nagtatatakbo po sila, parang naghahabulan. Maya-maya, nakita namin kung sino ang kanilang hinahabol, si Viskotso Corcuera po. Si Viskotso ay isa sa mga pasyente na may dipirensya sa utak. May hawak-hawak siyang isang maskara, ang tawag niya sa maskara ay masaker. Viskotso Masaker, dahil kanya raw ang masaker, este, ang maskarang iyon. Ang maskarang iyon ang dahilan ng pagkakagulo at takbuhan. Gusto ng bawa't isa na maagaw ang maskara. Pinagtulungan po namin ni Inocente at ng iba pang doktor at narses na naka-duty nang gabing iyon na patigilin sila sa takbuhan at pag-iingay dahil gabi na. Tumigil po naman silang lahat, maliban kay Viskotso. Tumakbo siya nang tumakbo, isinuot ang maskara, hanggang sa makarating siya sa pasilyo na aming nilalagyan ng floorwax at nilalampaso. Hinarang po siya ni Inocente at pinagsabihang bumalik na sa kanyang silid. Pero sa halip na tumigil ay sinigawan pa niya si Inocente. Nagkasagutan silang dalawa hanggang sa sila ay nagkainitan ng ulo. Sinampal ni Viskotso si Inocente pagkatapos ay tumakbo ito sa malayo. Hinabol siya ni Inocente at nang maabutan ay pinukpok ni Inocente si Viskotso sa ulo ng hawakan ng ginagamit nitong panlampaso. Paulit-ulit siyang pinalo sa ulo ni Inocente hanggang sa mabali ang kahoy na tatangnan ng panlampaso. Tumigil lamang si Inocente nang makita niyang nakahandusay na sa sahig ang biktima at wala nang hininga. Pagkatapos, hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis. Nalaman ko na lang sa mga kasamahan ko sa ospital na si Inocente pa mismo ang tumawag sa telepono para...

Tagapag-usig : Hayaan mo na ang tungkol sa nalaman mo sa mga kasamahan mo dahil wala kang direktang alam tungkol doon. Ano ang ginawa mo pagkatapos?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Hayaan mo na ang tungkol sa nalaman mo sa mga kasamahan mo sa ospital dahil wala kang direktang alam tungkol doon. Ano ang ginawa mo pagkatapos?

Dyaskeka : Lumabas na po ako ng ospital.

Tagapag-usig : Umuwi ka na ba sa inyong bahay?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Umuwi ka na ba sa inyong bahay?

Dyaskeka : Hindi pa po. Nagbilang muna ako ng mga bituin sa langit habang nasa labas ng ospital. Kasi nga po, star witness ako – I enjoy witnessing the stars.

Tagapag-usig : [Sa Tagapagtanggol] Cross-examine!

Tagapagtanggol : Miss Dyaskeka Amparo, ilang beses ka nang nakulong sa kasong pagtutulak at paggamit ng bawal na gamot?

Tagapag-usig : We object, Your Honor! Walang kinalaman ang madilim na nakaraan ng babaeng ito sa kaso! Hindi siya ang nililitis dito!

Tagapagtanggol : May karapatan ang panig ng Tagapagtanggol na usisain ang kredibilidad ng saksi.

Hukom : Objection overruled! Sagutin ang ta...Isalin ang tanong!

Interpreter : [Mahina ang boses.] Miss Dyaskeka Amparo, ilang beses ka nang nakulong sa kasong pagtutulak at paggamit ng bawal na gamot?

Dyaskeka : Limang beses na po.

Tagapagtanggol : Ilang taon ka noong unang ikaw ay madakip at nakulong?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Ilang taon ka noong unang ikaw ay madakip at nakulong?

Dyaskeka : Katorse anyos po.

Tagapagtanggol : Paano ka nakalaya?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Paano ka nakalaya?

Dyaskeka : Nakiusap po ako sa mga awtoridad na patawarin na ako. Nangako po akong hindi na uulit.

Tagapagtanggol : Pero umulit ka pa rin, di ba?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Pero umulit ka pa rin, di ba?

Dyaskeka : Opo.

Tagapagtanggol : At nahuli kang muli, pero nakiusap ka na naman, kaya ikaw ay muling nakalaya, hindi ba?

Interpreter : [Mahina ang boses.] At nahuli kang muli, pero nakiusap ka na naman, kaya ikaw ay muling nakalaya, hindi ba?

Tagapagtanggol : Samakatuwid, sa tuwing mahuhuli ka, ikaw ay nakikiusap at nangangakong hindi na uulit, pero pagkakatapos na mapalaya ay umuulit ka pa rin. Ikaw ay hindi lamang isang sinungaling, kundi isang bihasa, sanay, at propesyonal na sinungaling! Hindi ba? Sumagot ka – Oo o hindi?

Tagapag-usig : Objection, Your Honor! Counsel is terrorizing the witness! Si Bb. Amparo ay maysakit at mahina ang katawan, maaari siyang mabinat sa ginagawang pananakot ng Tagapagtanggol!

Tagapagtanggol : Your Honor! Ang babaeng ito ay walang sakit! Malusog at malakas ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan maliban sa kanyang tainga. Ang testigong ito ay isang mapagbalatkayo, mapagkunwari, doble-karang kaaki-akit, sinungaling!

Tagapag-usig : Your Honor! Your Honor! Ang sinasabi ng Tagapagtanggol ay isang tahasan at walang pakundangang paninira ng puri at reputasyon ng saksi. Isang paninira na hindi niya kayang mapatunayan sa harap ng Hukumang ito!

Tagapagtanggol : Hinahamon mo ba ako?!?

Tagapag-usig : Ano ba sa palagay mo?!?

Tagapagtanggol : Hanggang ngayo’y nagpapagaling pa sa pagamutang ortopediko ang huling nakasuntukan ko!

Tagapag-usig : Sa akala mo ba’y aatras ako?!?

Hukom : [Ipupukpok ang gavel .] Gentlemen...Please! Trabaho lamang ito, walang personalan. Magkamay kayo at kalimutan na ang lahat.

[magkakamayan ang dalawang abugado.]


Tagapagtanggol : Panyero, pasensya ka na. Nabigla lamang ako.

Tagapag-usig : Wala yon, Panyero. Kalimutan na lang natin ang lahat.

Tagapagtanggol : Kumusta na nga pala yung hinahawakan mong kaso ng disisais anyos na estudyanteng diumano’y nanghalay sa Meyor ng inyong bayan?

Tagapag-usig : Matibay ang ebidensya ng aming Meyor, at kahit ano raw ang mangyari ay hindi niya iuurong ang demanda. E, ikaw, kumusta na yung ipinagtatanggol mong kaso ni Kongresman?

Tagapagtanggol : Ayun, katatapos ko pa lamang mag-file sa sala ni Judge ng motion for reconstruction.

Tagapag-usig : Ibig mong sabihin, motion for reconsideration?

Tagapagtanggol : Hindi. Motion for reconstruction. Natatandaan mong dalawang ulit na pinayagan ni Judge si Kongresman na pansamantalang makalabas sa piitan para magpaayos ng ngipin sa kanyang pribadong dentista? Pwes, nabunot nang lahat nung dentista ang ngipin ni Kongresman, hindi pa rin naaalis ang sakit dahil gilagid pala ni Kongresman ang may diprensya at hindi ngipin. Kaya ayun, naghain ako ng motion for reconstruction para maibalik nung dentista yung mga nabunot na ngipin ni Kongresman.

Tagapag-usig : Ang sakit pala naman ng karanasan ni Kongresman sa kanyang private dentist.

Tagapagtanggol : Talagang masakit, Panyero, pero hindi bale. Ang lahat ay tinititiis ng kliyete ko dahil epektibo iyon bilang delaying tactic. Alam mo, habang may natitirang ngipin si Kongresman ay nakakakuha kami ng butas para ma-postpone ang hearing ng kaso.

Tagapag-usig : E teka, kumusta naman yung...

Hukom : [Ipupukpok nang sunud-sunod ang gavel.] Order in the Court! Ano ba? Magkukuwentuhan na lamang ba kayong dalawa riyan? Paano itong kaso?

Tagapagtanggol : Pasensiya na kayo, Your Honor. Nakalimutan ko kasi...

Tagapag-usig : Ang sabi n’yo kasi’y...

Hukom : [Ipupukpok ang gavel.] That’s enough! Tapos ka na ba sa iyong cross-examination?

Tagapagtanggol : Hindi pa po, Your Honor. Miss Amparo, kanina sa iyong testimonya sa direct examination ay sinabi mo na habang kayo ay nagtatrabaho, nakarinig kayo ng malakas na sigawan galing sa silid ng mga pasyente, hindi ba?

Interpreter : [Mahina ang boses.] Miss Amparo, kanina sa iyong testimonya sa direct examination ay sinabi mo na habang kayo ay nagtatrabaho, nakarinig kayo ng malakas na sigawan galing sa silid ng mga pasyente, hindi ba?

Dyaskeka : Opo. Dinig na dinig ko po.

Tagapagtanggol : Paano ka nakarinig? Hindi ba bingi ka?

Dyaskeka : Ano? Pakiulit nga po ang tanong ninyo?

Tagapag-usig : Your Honor, I object...

Hukom : Overruled!

Tagapagtanggol : Miss Amparo, maaari bang tumayo ka at lumakad dito sa harapan ng silid-hukuman?

Tagapag-usig : Your Honor! Hindi maaaring lumakad na mag-isa si Bb. Amparo, sapagkat siya ay maysakit at mahinang-mahina ang katawan. Kailangan siyang alalayan sa kanyang...

Tagapagtanggol : Your Honor, ang babaeng ito ay walang sakit. Miss Dyaskeka Amparo, maaari bang tanggalin mo ang iyong suot na salamin sa mata?

Tagapag-usig : Your Honor, Your Honor! I object, Your Honor! Ang kanyang salamin ay walang kinalaman sa kasong dinidinig ng korte. Karapatan nino man ang magsuot ng salamin at walang sinomang makapag-uutos kaninoman na alisin ito sapagkat ito ay isa sa mga karapatang pantao na ginagrantiyahan ng ating Saligang Batas!

Hukom : Overruled! Hubarin ang suot...alisin ang suot na salamin.

Interpreter : [Mahina ang boses.] Alisin ang suot na salamin.

[Aalisin ni Dyaskeka ang salamin. Lalantad ang mga mata na may tapal na plaster. Magugulat ang mga nasa korte.]


Hukom : [Pupukpukin nang sunud-sunod ang mesa.] Silensyo! Silensyo!

Tagapagtanggol : Your Honor, ang star witness na ito ng Tagapag-usig ay hindi lamang isang bingi, siya rin ay isang bulag! Samakatuwid ay pawang walang katotohanan ang lahat ng kanyang binitiwang pahayag sa Hukumang ito dahil wala siyang narinig o nakitang ano mang sa mga tunay na pangyayari.

Tagapag-usig : Pero Your Honor... Hindi po ba dapat lamang na maging bulag at bingi ang hustisya para ito ay walang sinomang kinikilingan?

Hukom : Shut up and take your sit down, Counselor.

Tagapagtanggol : Ang lahat ng ito’y bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maibunton sa isang inosenteng tao ang isang karumal-dumal na krimen, upang mapayapa ang mga taga-media at ang mga concerned citizens na bumabatikos sa pamahalaan bunga ng paulit-ulit na kabiguan nitong lutasin ang patuloy na lumalaganap na krimen sa ating bansa. Sa ilalim ng ating konstitusyon, ang isang taong akusado o napaghihinalaan ay itinuturing na walang sala hangga’t hindi napatutunayang nagkasala. Dahil dito ay hindi niya kailangang patunayan ang kanyang kawalan ng pagkakasala. It is up for the prosecution to prove that the accused is guilty beyond reasonable doubt. The burden of proof lies in their hands. Your Honor, maliwanag na nabigo ang prosekusyon na mapatunayan sa harap ng Hukumang ito na si Inocente Walangmalay ay nagkasala nang walang kadudaduda. Kaya hinihiling namin ngayon sa Kagalanggalang na Hukumang ito na pawalang-sala ang nasasakdal sa kasong ibinibintang laban sa kanya.

[Huhudyat ang Hukom para tumayo ang lahat.]


Court Clerk : Tumayo ang lahat!

[Tatayo ang lahat.]

Hukom : Batay sa aking pagsusuri ng mga pahayag at ebidensyang iniharap sa korte ay napatunayan ng Hukumang ito na ang nasasakdal, si Inocente Walangmalay, ay walang sala. Case dismissed!

[Ipupukpok ng Hukom ang gavel sa kahuli-hulihang pagkakataon. Ang mesa ng Hukom ay magigiba. Aalis na ang Hukom. Ang lahat ay lalapit sa unahan at kakamayan si Inocente at ang abogadong Tagapagtanggol. Isa-isang mag-aalisan ang mga tao habang nagliligpit ng gamit ang Tagapagtanggol. Darating ang mga press reporters at photographers. Pupuwesto ang mga photographers, ihahanda ang mga kamera. Ilalabas ng mga reporters and kanilang lapis at kwaderno, ang iba ay may micro cassette recorders. Isang reporter ng telebisyon ang lalapit at kakapanayamin si Inocente.]


TV Reporter : Mr. Inocente Walangmalay. “Live” po tayo sa television broadcast ng programang “Hoy, Kahoy!” at tayo ho ay sinusubaybayan ng milyun-milyon nating tagapanood sa kani-kanilang tahanan sa iba’t ibang panig ng ating bansa. Mr. Walangmalay, ngayong kayo’y napawalang-sala ng Hukuman sa kasong ibinibintang sa inyo, ano po ba ang masasabi ninyo?

Inocente : Ha?

[Habang nakanganga si Inocente, sabay-sabay na nagkikislapan ang mga flash bulbs ng mga press photographers. Mananatili ang lahat sa kanilang akto, walang kikilos – naka-”freeze” na parang mga estatwang yelo... habang ibinababa ang tabing.]


- Wakas-


RAFAEL A. PULMANO
March 18, 1997
Biñan, Laguna

 

 

The Case of the Viskotso Masaker  |  Isang Dangkal na Gunita  |  Pasko  |  Pirma  |  San Miguel Arkanghel

 

Huling pagbabago: Disyembre 21, 2008