Site menu:

 NAPAPANAHON
Halalan sa 2016
Si Manny Pacquiao at ang Politika
People Power vs. GMA?

KUNG KAMI ANG TATANUNGIN
Aral at Ligaw
Babae ang Magtatapat
Boksingerong Anak
Diborsyo sa Pilipinas
Hiling ng Magulang
Kapisan sa Bahay ang Biyenan
Matalino vs. Mayaman
Pag-asa ng Bayan
Paglahok sa Pulitika
Pagsasabi ng Totoo
Panghihimasok sa Buhay ng Iba
Pangingibang-Bansa
Pagsasawalang-Kibo ng Naaapi
Pusher na Kaibigan
Tahanan vs. Paaralan


KAYO, BAYAN, ANG MAGPASYA!
Babae ang Manliligaw   
Bakla sa PNP
Bata at Pamalo
Dagdag na taon sa Haiskul
Kapit sa Patalim
Katotohanan sa Pamamahayag
Maganda vs. Pangit
Mahal Mo vs. Mahal Ka
Pagkakaisa ng mga Pilipino
Pakialam sa Pag-ibig ng Anak
Pakikihalo ng Matanda sa SK


SEND EMAIL

 

THANKS TO OUR SPONSORS

ads - group 5
ads - group 6
NAPAPANAHON  Halalan sa 2016  |  Si Manny Pacquiao at ang Politika  |  People Power vs. GMA?
KUNG KAMI ANG TATANUNGIN  Aral at Ligaw  |  Babae ang Magtatapat  |  Boksingerong Anak  |  Diborsyo sa Pilipinas  |  Hiling ng Magulang  |  Kapisan sa Bahay ang Biyenan  |  Matalino vs. Mayaman  |  Pag-asa ng Bayan  |  Paglahok sa Pulitika  |  Pagsasabi ng Totoo  |  Panghihimasok sa Buhay ng Iba  |  Pangingibang-Bansa  |  Pagsasawalang-Kibo ng Naaapi  |  Pusher na Kaibigan  |  Tahanan vs. Paaralan  
KAYO, BAYAN, ANG MAGPASYA!  Babae ang Manliligaw  |  Bakla sa PNP  |  Bata at Pamalo  |  Dagdag na taon sa Haiskul  |  Kapit sa Patalim  |  Katotohanan sa Pamamahayag  |  Maganda vs. Pangit  |  Mahal Mo vs. Mahal Ka  |  Pagkakaisa ng mga Pilipino  |  Pakialam sa Pag-ibig ng Anak  |  Pakikihalo ng Matanda sa SK  


TAHANAN VS. PAARALAN


Saan higit na natututo ng disiplina ang bata:
sa TAHANAN o sa PAARALAN?


Mula sa panulat nina:
ELVIE V. ESPIRITU — nagtanggol sa panig ng TAHANAN
GONIE T. MEJIA — nagtanggol sa panig ng PAARALAN
RAFAEL A. PULMANO — namagitan bilang LAKANDIWA


Pakinggan ang balagtasan

LAKANDIWA (Pagbubukas)

Unang Lunes na tipanan kami'y di man nakarating
Ngayon nama'y handa kaming magbayad ng tuwa't aliw
Kayo na po ang bahalang sa ami'y magpaumanhin
Huli man daw at magaling ay maihahabol pa rin.

Sa di pa nakababatid, si Ralph Pulmano po ini
Sa balanang nakikinig, malugod na bumabati
Maganda po itong paksang tatadtarin ngayong gabi
Sa sangkalan ng katwiran ng makatang pogi't seksi

Kay Ginoong Max Santiago, salamat po nang marami
Sa padala ninyong paksang ganito ang sinasabi:
Sa tahanan o eskwela, saan nga ba mag-aani
Ng higit na disiplina iyang batang lumalaki?

Alam ko pong kayo'y merong inyo-inyong kurukuro
Ngunit upang itong paksa'y lalo nating mapaghulo
Salubungin na po natin ng palakpak na magulo
Ang dalawang magsasabong sa gitna ng entablado!


TAHANAN (Pagpapakilala)

Sa bayan po ng Santa Fe, probinsiyang Nueva Viscaya
Lahat ng makahidwa ko, sa rima ay puro tumba
Hindi ako nagyayabang sa katuos kong makata
Umatras na kung kaylangan hangga't mayrong panahon pa.

Sa tahanan nag-uugat ang dakilang pagmamahal
Disiplina'y nahihigit na dito'y natututunan
Maliwanag ang panig kong sa paksa'y ipaglalaban
Elvie Espiritu po sa lahat ay nagpupugay.


PAARALAN

Kung ang laban po ay wrestling, ako'y dapat nang umatras
Ngunit ito'y paligsahan ng may talino at utak
Tinatanggap ko ang hamon sa panig na ilalahad
Ang higit na disiplina sa paaralan nagbubuhat.

Tubong Concepcion, Tarlac po akong hamak na lingkod nyo
Nagpupugay sa balana nang taos sa aking puso
Sa banta ng paraluman ako anya'y igugupo
Sagot ko'y subukan pamu ban kanita din mabalu.


LAKANDIWA

Subukan pamu ewan ko, ya'y di ko naintindihan
Kahit wala si Babalu, tuloy pa rin itong laban
Para kayo'y di mainip, atin na pong umpisahan
Si Elvie ang unang tindig, muli'y ating palakpakan.


TAHANAN (Unang Tindig)

Sinasabing ang tahanan ay ang pugad ng pamilya
At sa pugad nagmumula ang sagradong pagsasama
Pagsasamang naaangkop sa gampaning itinakda
Itinakda ng Maykapal sa dalawang mag-asawa.

Gantimpala sa matimyas na pag-ibig ay ang anak
Anak na siyang tungkuling imulat sa tamang landas
Landas ay ang tamang asal, sandata sa isang bukas
Bukas na tanging magulang sa anak ay hinahangad.

Unang gurong kagigisnan ng anak ay ang magulang
Magulang na walang sawang sa kanya ay aantabay
Aantabay sa lahat ng ikabubuti sa buhay
Nitong anak na nagmula sa dugo nila at laman.

Sa matuwid na salita sa tahana'y nahihigit
Disiplina'y nakukuha ng anak ay nakakamit
Pagkat nandiyan sa tahanan ang higit na malasakit
Malasakit ng magulang sa anak ay magtutuwid.

Tsaka ngayon ay may tutol gaya nitong kahidwaan
Para bagang hindi siya sa kamusmusan nagdaan
Hindi ba ang disiplina sa anak ay halos alam
Bago pa ito pumasok sa alin mang paaralan?


LAKANDIWA

Yan si Elvie Espiritu, ang Reyna ng Balagtasan
Ngayon naman ay ang Hari ang sya nating pakikinggan
Di lang Hari sa pagbikas, Hari din ng kapogihan
Kaya lang po, Haring sunog — si Gonie po'y palakpakan!


PAARALAN (Unang Tindig)

Ang karunungan ay lunas sa sakit na kamangmangan
Ang talino ay hagdanan sa tugatog ng tagumpay
Disiplina ay sandata sa tatahakin mong buhay
Paarala'y institusyon sa ganiyang kaalaman.

Sa tahanan ay di sapat ang dapat na matutunan
Ng anak na hinuhutok sa disiplinang kailangan
Lalo't magulang ng bata kapwa mayrong hanapbuhay
Ang panahon ng pag-ugit sa anak ay sadyang kulang.

Sa tahana'y mawiwikang una yaong kaalaman
Pagkat dito'y ama't ina sa anak ang nangangaral
Halaga ng pagtuturo ng guro sa paaralan
Ay ginto rin pagkat ito ay propesyong sinumpaan.

Kung ang ina nitong bata'y tsismosa at bungangera
At halimbawang ang ama ay batugan at pabaya
Sa tahanan bang nabanggit, anong uring disiplina
Ng anak ay mapupulot, ng anak ay nakukuha.

Nagtatanong lang po ako, hindi ako nang-aasar
Iyan nama'y nagaganap sa iba pong pamamahay
Di gaya sa paaralan, guro'y mahirap magkulang
Pagka't iya'y katungkulan na kanilang gagampanan.


LAKANDIWA

Kung baga po sa sinaing ay malapit nang kumulo
Sa apoy ng pagtatalo itong paksang niluluto
Ako muna ay tatabi upang ako'y di mapaso
At mamaya magbabalik kapag handa nang maghango.


TAHANAN (Ikalawang Tindig)

Tila ko ba napapansing kahidwa ko'y isang bulag
Bulag pagkat nalilihis sa tunay na nagaganap
Mali na isang bahagdan ng magulang ay nasulyap
Siyam na pu't siyam na mabuti, itatangging agad-agad.

Mas maluwag ang panahon ng anak ay ilalagi
Sa tahanan na kapiling ang sa kanya'y nagtatangi
Matuwid na bunga nito'y doon higit nangyayari
Ang aktwal na halimbawa sa disiplinang nasabi.

Ang silid ng paaralan ay silid ng karunungan
At sa compound ng eskwela, pag-aaral, lipaw-lipaw
Ang impluwensiya sa ibang kamag-aral ay di alam
Di lahat ay nakikita ng guro ay matugaygay.

Hindi na dapat pagtakhan pagkat ito'y nagaganap
Anak ay nababarkada sa kaeskwelang di tapat
Hindi tapat sa dahilang sa kanya ay magsasadlak
Sa ugaling di mainam, sa kabutiha'y baligtad.


PAARALAN (Ikalawang Tindig)

Sarili ko'y pinipilit sa dilag ay maniwala
Ngunit loob ko ay tutol, tinuran nya'y hindi tama
Pag sinabing mag-aaral, may takot nang bumabadha
Na labagin ang tuntuning umiiral sa eskwela.

Sabihin na nating higit ang panahon sa tahanan
Na ilalagi ng anak kaysa doon sa paaralan
Diyan ka magtataka at sadya pang hahangaan
Ang disiplina ay higit sa eskwela nalalaman.

Banggitin din na malimit sa kapintasan ng bata
Na siya'y mana sa ama, dili kaya ay sa ina
Ibig ko ditong tukuyin, ang anak ay mapanggaya
Magulang kung matapobre, anak nila ay kaisa.

Unawain lang po ako, ito'y hindi pandudusta
Kapag galit ang magulang, sa anak ay nawiwika
Na kesyo ikaw ay ganyan, di nag-aral palibhasa
Sa ibig ko pong tukuyin ay kayo na ang magkusa.


TAHANAN (Ikatlong Tindig)

Ang diwa ng pagtatalo wari ko ba'y nilalabo
Ng kahidwang kutis-sanggol, yaong sanggol na ewan ko
Sa sarili niyang tahanan, hindi ba niya napipiho
Kung anong uring paghutok sa anak ang inaako.

Mas maigi pa sa anak kung aktwal na makikita
Yaong mga halimbawa sa magandang disiplina
Sa tahanan ang magulang, sila'y mga halimbawa
Doon naman sa paaralan, iyan ba ay magagawa?

Katulad ng pagsisilbi, paggalang, pagpipitagan
Sa magulang at kapatid at sa kapwa mo nilalang
Pagkilos at pangungusap, kaayusan ng katawan
Kalinisan ng ugali, pagpupuri sa Maykapal.


PAARALAN (Ikatlong Tindig)

Pakiusap sa kahidwang Amasona ng Viscaya
Wala sanang personalan, magbitiw man ng kataga
Bakit yaong kutis-sanggol wari ba niyang dinudusta?
Ako nama'y di sinabing mistula siyang boksingera.

Nalimot na din po yata ng makatang kasalungat
Na sa eskwela'y may subject na good manners and right conduct
Paaralan ay tahanan ang siyang nakakatulad
Guro ang mga magulang, estudyante'y mga anak.

Kaibahang nahihigit na doon sa paaralan
Mga guro'y walang pagod ilingkod ang kakayahan
Hindi paris sa tahanan, ang magulang magkaminsan
Nawawalan ng panahong ang anak ay paglingkuran.


TAHANAN

Pati pala ang matuwid ng kalaban ay ulikba
Dahil kaya siya'y bagabag ng maling paniniwala
Magulang ang hinahangad, ang anak ay mapagpala
Dugo'y higit na matimbang, iyan ba'y maitatatwa?

Halaga ng disiplinang nababatid sa tahanan
Ay hindi lamang magkano, hindi kayang matawaran
Pagkat dito'y obligasyon ang sabi mong katungkulan
At iyan namang katungkulan laan doon sa suwelduhan.


PAARALAN

Ang dilag ba'y nagtataka o siya ay nagtatanong?
Akin na ring lilinawin nang hindi siya nagmamaktol
Mga guro ay suwelduhan sa serbisyo ang katugon
Pagkat sila'y gumagaganap sa tinapos na propesyon.

Ako, ikaw, kahit sila, na may anak na iniwan,
Ang obligasyong mangaral sa anak di maibigay
Dahil tayo'y nasa dayo, di kapiling sa tahanan
Sa 'ting mga pagkukulang, nagpupuno'y paaralan.


TAHANAN

Kahit isa ang dumayo sa dalawang mag-asawa
Mayron pa ring magsisilbi sa tahana'y magpapala
Kakayahan ng iniwang kapilas ba'y bale wala
Upang anak ay hutukin sa nasabing disiplina?


PAARALAN

Di ko naman sinasabing sila'y walang kakayahan
Tinuran ko'y halimbawa na tayo ay kakulangan
May layunin kaya itong kahidwa kong paraluman
Na kami ay pag-awayin ng reyna ko sa tahanan?


TAHANAN

Takusa man ang kalaban, wala akong pakialam
Mahalaga'y ang panig ko sa kanya'y nakakalamang.


PAARALAN

Sa boksing pag nang-aasar, kalaban ay mahina na
Gayon din sa balagtasan, wala din pong pinag-iba.


TAHANAN

Di masama ang mangarap kahit walang pagkatupad.


PAARALAN

Di na dapat pangarapin ang bagay na natitiyak.


TAHANAN

Bulastog na paniwala!


PAARALAN

Ayon lang yan sa akala!


LAKANDIWA

Akala ko'y biru-biro ang labanan ng dalawa
Kung nahuli pala ako'y baka merong nadisgrasya
Magkamayan muna kayo't ang hinaho'y ibalik na
Kababayang minamahal, palakpakan natin sila!

Si Elvie po ang may sabing sa bahay mas nakakamit
Ng bata ang disiplina, pagkat dahil sa pag-ibig,
Ang magulang sa anak nya ay lubos ang malasakit,
Laging handang umantabay at masuyong nagtutuwid.

Ani Gonie, disiplina'y bahagi ng kaalaman
Na higit na nakukuha ng bata sa eskwelahan
Lalo anya kapag ama't ina'y kapwa nagkukulang
Guro ang syang gumaganap sa tungkulin ng magulang.

Sang-ayon sa isang kwento, sa langit ay nakapila
Duktor, narses, inhinyero, arkitekto, at iba pa
Sila noong nasa lupa ay mayroong disiplina
Kaya sa kabilang buhay, nakamtan ang gantimpala.

Bawa't isa sa kanila ay mayroong sumalubong
Buong tuwang nagsasabi kay San Pedro, “Anak ko 'yon!”
Ngunit isa ang lumapit at sa kanya ay nagbulong,
“Lahat sila nu'ng musmos pa, ako'ng guro nila noon!”

Disiplina'y sa tahanan unang dapat matutuhan
Disiplina'y sa eskwela dapat bigyang-katatagan
Paaralan at tahanan ay pandayan nitong asal
Nagtutulong na ihanda ang bata sa wastong buhay.

Iyang murang kaisipan ng bata ay nahuhutok
Nang ayon sa nakikita't naririnig sa palibot
Sa tahanan at eskwela'y may mabuting napupulot,
Masasamang impluwensya ay doon din sumusulpot.

Sa magulang po at guro, ito'y isang paalala
Upang bata ay matuto ng tunay na disiplina:
Tayo mismong nangangaral ang dapat na magpakita
Ng kanilang gagayahing mabubuting halimbawa.

Sa panig na pinagtanggol ng dalawang makata po
Patas sila ng katwiran, parehas po na may punto
Kaya naman ang hatol ko, sila'y tabla, kaya kayo,
Palakpakan sanang muli si Elvira at Gorgonio!

 

Print

 NAPANAHON  Si Manny Pacquiao at ang Politika  |  People Power vs. GMA?
KUNG KAMI ANG TATANUNGIN  Aral at Ligaw  |  Boksingerong Anak  |  Diborsyo sa Pilipinas  |  Hiling ng Magulang  |  Kapisan sa Bahay ang Biyenan  |  Matalino vs. Mayaman  |  Pag-asa ng Bayan  |  Paglahok sa Pulitika  |  Pagsasabi ng Totoo  |  Panghihimasok sa Buhay ng Iba  |  Pangingibang-Bansa  |  Pagsasawalang-Kibo ng Naaapi  |  Pusher na Kaibigan  |  Tahanan vs. Paaralan  
KAYO, BAYAN, ANG MAGPASYA!  Babae ang Manliligaw  |  Bakla sa PNP  |  Bata at Pamalo  |  Dagdag na taon sa Haiskul  |  Kapit sa Patalim  |  Katotohanan sa Pamamahayag  |  Maganda vs. Pangit  |  Mahal Mo vs. Mahal Ka  |  Pagkakaisa ng mga Pilipino  |  Pakialam sa Pag-ibig ng Anak  |  Pakikihalo ng Matanda sa SK  


Tunghayan din ang aking Blog

BlogTalasan ng Katwiran


PGMA HANGGANG 2010?
Dapat ba o hindi dapat magpatuloy sa tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas si Ginang Gloria Macapagal-Arroyo hanggang sa taong 2010?

EXECUTIVE PRIVILEGE VS PEOPLE'S RIGHT TO KNOW
Sa kaso ni Neri na tumangging sagutin ang ilang katanungan sa pagdinig ng Senado hinggil sa kontrobersyang ZTE National Broadband Network Deal, alin ba ang nararapat bigyan ng higit na pagpapahalaga: Pribilehiyong Ehekutibo ng Pangulo? o Karapatan ng Mamamayan na Malaman ang Katotohanan?

PAG-IBIG AT TAMPUHAN
Sa dalawang nag-iibigan, halimbawang kapwa sila nagkamali, sino ang unang dapat bumati at manuyo upang mawala ang alitan o tampuhan: Lalaki o Babae?

PAALAM, CORY...PAALAM, 'DEMOCRACY?'
Sa muling pagkagising ng kamalayang makabayan sanhi ng pagpanaw ng dating Pangulong Corazon ‘Cory’ Aquino, ningas-kugon ba lamang ito – o patuloy na mag-aalab sa puso at diwa ng sambayanang Pilipino?

NOYNOY FOR PRESIDENT?
Dapat bang kumandidatong Presidente ng Pilipinas si Benigno "Noynoy" Aquino III sa halalan sa taong 2010?

TRAHEDYA NI 'ONDOY'
Malagim na trahedyang bunga ng bagyong 'Ondoy' at iba pang kalamidad sa Pilipinas na maaari namang iwasan kung may kaukulang paghahanda, sino ba ang may higit na kapabayaan – mamamayan o pamahalaan?

EPEKTO NG PRINT AT BROADCAST MEDIA SA PILIPINAS
Higit bang nakatutulong o lalo lamang nakapipinsala ang print at broadcast media sa Pilipinas?
"Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!"
                    – Awit 19:1